Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus plébániatemplom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 13,935'
Hosszúság (lon):
E 22° 47,907'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Szilágysomlyó
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Szilágysomlyó középkori eredetű katolikus temploma az egykori Kraszna vármegye, a mai Szilágy megye egyik legjelentősebb műemléke. A somlyói Báthori család több tagját temették az azóta jó párszor földúlt, kifosztott, szentély alatti kriptába, köztük a fejedelem Báthori István és Kristóf atyját, Báthori István vajdát 1534-ben, feleségét Telegdy Katalint 1547-ben, Báthori András főudvarmestert 1563-ban. A régióban azon kisszámú templomok egyike, mely a reformációt követően, az erdélyi fejedelemség keretei közt is megmaradt katolikus templomnak.
A terep adottságaihoz igazodva, megközelítően északkelet-délnyugat irányban elhelyezett templom építését a művészettörténeti irodalom, a benne található feliratok alapján Báthori István vajdának tulajdonítja, és 1532-re teszi.
A jelenlegi kialakításában latinkereszt alaprajzú templom homlokzatához 1780-ban hatszintes torony épült. Sokszögzáródású szentélyének gyűrűs zárókövekben összefutó boltozata hengeres konzolokon nyugszik.1863-ban a szentélyt délkelet felé két boltszakasznyi hosszúságban egy kétszintes épületrésszel bővítették, melynek földszintjét a középkori falakba beletört két csúcsíves árkád nyitja. Felső szintjén, s hasonlóan az északnyugati oldalon a bordás keresztboltozatos sekrestye és a feljárót magába foglaló, ugyanekkor hozzátoldott keskeny térrész fölött is karzatot létesítettek. Így a középkori ablakok közül mindössze a szentélyzáródás ferde falaiba nyíló kettő maradt meg, de ezek mérművei is hiányoznak.
Az 1660. májusi török-tatár pusztítások során leégett fedélszéket két, a barokk átboltozás után is eredeti helyükön megőrzött kötőgerenda évszámos vésett szövege szerint 1666-ban pótolták.
A szentélyben több reneszánsz faragvány található: a jelenleg oltárfülke kereteként szolgáló sekrestyeajtó – melyet palmettafüzér, ágaskodó oroszlán és pikkelyes testű delfin díszít –, a szentségtartó fülke és egy finom faragású Keresztrefeszítés-dombormű.
Adatlapot készítette:
sebijo
Adatfelvétel ideje:
2011-05-18 23:03:33
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Báthory-vár (0.120 km)
Somlyó vára (0.520 km)
Gencsi-udvarház (7.615 km)
Bánffy-kastély (7.964 km)
Kemény-kúria (12.823 km)
Valkó vára (17.028 km)
Kemény-kúria (17.928 km)