Megújulásunk támogatója:  

Font-Caraffa-ház

azonosító:
3875
törzsszám:
1574
szélesség (lat):
N 47° 11,565'
hosszúság (lon):
E 18° 24,530'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
258
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
állapot:
-pusztuló|kielégítő
rövid leírás:
Zenei általános iskola, ún. Font-Caraffa-ház, volt lakóház. A 17. sz.-i eredetű - akkor még két különálló - házat a 18. sz. végén építették ki mai, késő barokk alakjára.
külső leírás:
Jellege:
Utcasorba illeszkedő, három oldalon szabadon álló, három utcára néző homlokzatú, U alaprajzú, egyemeletes barokk épület. Homlokzatait tagozott övpárkány osztja, csonka főpárkány zárja, a földszint falsíkja vízszintes vakolatsávozású.
Külső:
Városház téri homlokzata öt tengelyes, jelenleg állványzat takarja. Földszintjén kőkeretes, zárókődíszes üzlet- és ablaknyílások. Emeleti ablakai egyenes záródásúak, könyöklősek, záradékuk felett dús, kagylós, rokokó stukkódísz. Az ablakokat díszes ión fejezetű, helyenként párosával álló pilaszterek választják el, fölöttük a párkány alsó része golyvázódik. Az épület sarkán városi címer látható.
Az épület 17 tengelyes Oskola utcai homlokzatának tér felőli négy tengelye a főhomlokzat tagozatait folytatja. A többi tengely tagolása megegyezik a Jókai u. 3. szám alatti ház tagozataival. Földszinti ablakai egyenes záródásúak, keretezetlenek. Emeleti ablakait lizénák választják el. Az ablakok keretezetlenek, könyöklőjük alatt lekerekített sarkú faltáblák.
A homlokzat bal oldalán (3., 4., 5. tengely) számos kőkeretes ajtónyílás látható, közülük a negyedik tengelyben lévő szemöldökgyámos kialakítású. A bal 8. tengelyben egyenes záródású, kőkeretes bejárat, a jobb 5-6. tengelyben kosáríves, kőkeretes kapu nyílik, eredeti rombuszdíszes kapuszárnyakkal, gyalogbejárattal, szép vasalással.
Juhász Gyula utcai homlokzata nyolc tengelyes, a tengelyek kialakítása az Oskola utcai homlokzatnál megismert rendszert követi.
Udvari homlokzata hosszan elnyúló, keleti falában jól láthatók az egykor mindkét szinten futó, szabálytalan tornác elfalazott nyílássora. Az udvar északi szárnyának emelete előtt szima profilú konzolokon nyugvó függőfolyosó fut, míves kovácsoltvas korláttal, tört vonalú bekötővasakkal. Az udvar keleti oldalán újabb hozzáépítés.
Belső:
Kapualja háromszakaszos hevederes csehsüvegboltozattal fedett. Végén balra hasonló fedésű udvari folyosó, a volt tornác indul, melyből az utcafront csehsüvrgboltozatos, s tér felőli végén fiókos dongaboltozatos helyiségek.
A kapualjtól jobbra, az északi oldalszárnyban található helyiségek falaiban a kutatás meglelte a középkori ház pilléres tereit. Ebben a szárnyban, valamint az Oskola utcai szárny közepén visz lépcső az emeletre, mely a földszinthez hasonló kialakítású.
Az épületnek három, dongaboltozatos pincéje is van.

Állapotjelentések

2012.06.02 17:53 prozak01 állapot: 5 - pont: 8

Mostanra a tömb ezen részét is felújították, többek között játékmúzeum is működik benne, de ezt a részt is használják rendezvényközpontnak -ezért nem tudtam a Jókai utcai oldal felől fotózni, mert valami helyi hatalmasságnak volt az esküvője biztonsági őrökkel meg hasonlókkal.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.