Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szent Mária Magdolna
azonosító:
6774
törzsszám:
5749
szélesség (lat):
N 47° 55,904'
hosszúság (lon):
E 19° 44,216'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
eredeti altípus:
r.k. plébániatemplom
megye:
Nógrád
helység:
helyrajzi szám:
3309
település KSH kódja:
7409
földhivatal:
Pásztó Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Alacsony körítőfallal övezett, szabadon álló, kéthajós, keletelt, nyeregtetős templom, Ny-i homlokzata előtt középtoronnyal, a hajónál keskenyebb, poligonális záródású szentéllyel. A D-i hajófal és a szentély támpillérekkel erősített. Az É-i oldalon mellékhajó, K-i végében, a szentély mellett, sekrestye. Főhajója csehsüveg boltozatos, bejárati oldalán karzat, szentélye keresztboltozatos, a mellékhajó és a sekrestye síkmennyezetes. A sekrestyeajtó zárókövén évszám: 1848. Berendezés: 19-20. század; főoltárkép: 1853 (Kovács Mihály). Szentélye a 15. században épült, 1740-ben átépítették. Mellékhajója a sekrestyével későbbi hozzáépítés, valószínűleg 1848-ban készült. 1967-ben átépítették.
külső leírás:
A falu középpontjában, Dobó és alkotmány utca találkozásában álló, alacsony körítőfallal körülvett, gótikus/barokk plébániatemplom. Nyugati homlokzata előtt markáns négyzetes alakú torony, hajója téglalap alakú, szentélye a nyolcszög öt oldalával záródik. Északi oldalon a szentélyhez épített sekrestyével, hajóját valamikor, talán ebben a században az északi oldalon bővítették.
A toronytest egyszerű, díszítetlen, párkány csak a legfelső emeleten fut körbe. Többlépcsős, mellvédes feljáratú kapuzata , egyszerű dísztelen szegmentíves kapuval, melyet szalagkeret vesz körül zárókővel. Felette az 1. És 2. Emeleten egyszerű félköríves záródású ablakok, festett szalagkerettel. A 2. És 3. Emeletet tagolatlan ővpárkány választja el. A 3. Emeleten vállpárkánnyal összefűzött két félköríves záródású vakablak között egy félköríves záródású harangablak. Ablak felett, de a párkány alatt vak órahely. Többlépcsős, majd ívelt sátortetős, bádoggal fedett sisak zárja a tornyot. A hajó déli fala tagolatlan, rajta 3 db. félköríves záródású, festett keretes ablak. A hajó nyugati sarkain 1-1 lépcsős támpillér.
A nyolcszög öt oldalán záródó szentély sarkain is lépcsős támpillérek, a déli oldalon, az 1. Szakaszban félköríves ablak. Az északi oldalon a szentély oldalán a sekrestye, ill. a sekrestye nyugati és a hajó északi falához épített bővítés (mellékhajó melyet 4 db. Tégla alakú ablak világít meg). Sekrestye vagy mellékhajó 5 tengelye a következő nyugatról: a-a-a-b-a.
Hajón pala fedés.

Állapotjelentések

2011.07.14 17:30 rlevente állapot: 4 - pont: 6

Jó lenne tudni, hogy mikor akarják helyreállítani vagy konzerválni a falakat. Nem kellene így hagyni.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.