Megújulásunk támogatója:  

A nagysallói csata emlékműve


Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 5,698'
Hosszúság (lon):
E 18° 32,636'
Védettség van?
nem
Típus:
Világi plasztika, szobor
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település közepén, a református templomtól keletre lévő parkban, fák között. (J. A. Komensky utca)
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Árpád-kori eredetű magyar falu, amely a 2. világháborút követő kitelepítések és kényszermunka-táborba hurcolások nyomán vesztette el magyar többségét. A település neve kétség kívül a magyar történelem egyik legdicsőbb katonai sikere kapcsán vált ismertté.

Az 1848-49-es szabadságharc telén a Tisza mögé szorult honvéd fősereg később \"Tavaszi Hadjárat\" nevet kapó, dicsőséges megmozdulása eredményeképp Kápolnánál, Hatvannál, Isaszegnél győzelmeket halmozva eljutott az ekkor ellenséges kézen lévő fővárosokig: Pest-Budáig. Ezután fordult a fősereg észak felé, hogy a Duna bal partján Komáromig előretörve bekeríthesse a Budát védő császári főerőket. Előbb Vácnál, majd - az egész szabadságharc egyik legvéresebb csatájában - 1849. április 19-én az Alsó-Garam menti Nagysalló határában mértek súlyos vereséget a hátráló császáriakra a Damjanich János tábornok által vezetett honvéd seregek. Bár az átkarolás végül nem sikerült (az osztrák főerők Bécs irányában elmenekültek Budáról, sorsára hagyva a fővárost) e csaták jóvoltából sikerülhetett Buda felszabadítása és az ellenség legfontosabb erőinek a fő hadszíntérről és az országból való kiszorítása.

A csata emlékére 1876. április 19-én, az ütközet évfordulóján avatták fel a Bars vármegye által emeltetett obeliszket a község központi parkjában. A kőből faragott emlékmű talapzata nagyon egyszerű: négyzet alapú hasábokból formázott. Itt olvasható a bevésett aranyozott felirat is, mely a csatában vérüket hullató hősökről emlékezik meg. A talapzaton szokatlanul magas, alig keskenyedő csonkagúla alakú obeliszk áll, melynek tetején egy kőből faragott, nagyobb méretű koszorúval is díszítettek.

A szabadságharc e dicső haditettének emléket állító emlékműnél rendszeresen kerül sor ünnepségekre a helyi magyar polgárok részvételével, de általában a felvidéki magyarság is nagy becsben tartja e helyszínt, ahogy gyakran érkeznek ide anyaországi látogatók is.

A csatában elesett honvéd hősök, mintegy 700 honvéd földi maradványait a falu keleti szélén található református temetőben, közös sírban helyezték el, mely fölé 1910-ben állítottak - ma is meglévő - emlékoszlopot.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-10-25 02:52:22
 
 

Állapotjelentések

2013.05.28 13:37 ngabi állapot: 5 - koordináta: N 48° 5,696' E 18° 32,634' - egyéb

A sok zöld növénytől, fától nehezen lehet fényképezni. Látható, hogy a parkot és a szobor környékét gondozzák

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.