Megújulásunk támogatója:  

Szent Jakab plébániatemplomOrszág:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 3,037'
Hosszúság (lon):
E 18° 39,584'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Zselíz
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Részben a 14. század második feléből származó, gótikus plébániatemplom, Szent Jakab tiszteletére szentelve. A szentélyében (amely átalakítás nélkül őrzi gótikus jellegét) 14. század végéről származó freskók találhatók, a többi között Vesszős György peréről. Oltárának alapja római kori, részben átfaragott szarkofág.
A templomnak a szentélye és részben a hajó déli fala gótikus eredetű (a sekrestyének is van gótikus részlete). A II. világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a tornyát, a hajó és a torony az ötvenes években, modern stílusban épült újjá.

A hagyomány szerint a templomot a zselizi birtokkal bíró Becsei Vesszős György alapította bűnbánata részeként. I. Lajos király embereként az 1347-48-as első nápolyi hadjárat során Nápolyban állítólag saját maga végezte ki a Lajos testvérének, Andrásnak a halálában részesnek vélt Durazzói Károlyt (Johanna nápolyi királynő, András felesége és meggyilkolásának másik vélt résztvevője Franciaországba menekült). Becsei Vesszős Györgyöt ezután Lajos a rövid időre meghódított Dél-Itáliai birtokok egyik helytartójává nevezte ki. A nápolyi magyar uralom azonban csak néhány hónapig tartott (Lajos igényét nem ismerték el a nápolyi trónra), az Itáliából később hazatelepült Vesszős György pedig megbánta bűneit: ennek részeként elzarándokolt Santiago de Compostellába, majd Írországba, a Szent Patrik barlangba is.
György halála után lánya, Margit folytatta a templom építését, amit az 1390-es években a freskók megfestésével fejeztek be az elterjedt népszerű legenda szerint.

Tény azonban, hogy a templomépítő Becsei Vesszős György és a Szent Patrik barlangban zarándoklatot tevő személy (Grissaphan fia György) azonosságát eddig nem sikerült igazolni.

Cikk a magazinban: http://muemlekem.hu/magazin/krizsafan_gyorgy_zselizi_templom_freskok
Adatlapot készítette:
klo
Adatfelvétel ideje:
2011-06-25 11:37:18
 
 

Állapotjelentések

2017.07.29 17:35 fehér állapot: 4 - egyéb

Felújítás alatt áll a templom gótikus, műemléki része. Hívül felállványozva, belül falkutatás nyomai, létrák, munkaeszközök láthatók. A misézés közben folytatódik: szlovákul naponta, magyarul vasárnap reggel és délelőtt. A kétnyelvű pap tájékoztatása szerint várhatóan két év múlva készülnek el a munkálatokkal.

Szomorú volt látni, hogy a korábbi jelentésekhez és a magazinban szereplő képekhez viszonyítva mennyire leromlott a freskók állapota.

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Duba Tájház (8.529 km)
Csécsy kastély (10.308 km)