Megújulásunk támogatója:  

Mátyás király szobra

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 46,168'
Hosszúság (lon):
E 23° 35,392'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Világi plasztika, szobor
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A város fő terén (ma Piaţa Unirii, Egyesülés tere), a Szent Mihály templom déli előterében, szabadon áll.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Kárpát-medence egyik legismertebb, már megszületése pillanatában jelképpé vált szobrát Fadrusz János szobrászművész készítette el. Bár a város már 1882-ben eltervezte, hogy a fő térből nyíló, kis utcában ma is álló házban született, nagy királynak szobrot emelnek, de a kétszeres életnagyságú bronz szoborcsoportot végül csak 1902-ben sikerült felavatni, országos ünnepség keretében. A szoborelhelyezés érdekében rendezték a teljes főteret, elbontották a templomot korábban körülvevő, rendezetlen házakat ás árus-bódékat, így a Pákey Lajos városi főépítész által tervezett, várat imitáló talapzaton álló lovasszobor ténylegesen uralni tudja az egész teret. A fején babérkoszorút viselő Mátyás páncélban üli meg lovát, kardját maga előtt hordozva jelzi: épp győztes csatából tér haza. Az alacsonyabb szinten elhelyezett négy bronz mellékalak Mátyás négy diadalmas seregvezérét, - balról jobbra) Magyar Balázst, Kinizsi Pált, Báthory Istvánt és Szapolyai Istvánt ábrázolja, szintén fegyverben. Kezükben, illetve lábuknál Mátyás győztes csatáira utaló jelképek.
Az eltelt bő évszázad során a szobor Kolozsvár legfontosabb szimbólumává vált. Épp e jelképi érték okozta a szobor körül szinte máig tartó, heves viharokat, amelyek majdnem az alkotás vesztét okozták. 1918-ban, a románok bejövetele után levésték a szobor talapzatárnak feliratát és Nagymagyarország ott látható címerét, majd 1932-ben egy román versidézetet tartalmazó táblát helyeztek rá, utalva Mátyás vélt román származására és a moldvaiaktól elszenvedett vereségére. 1940-ben, Észak-Erdély visszatértekor e táblát a magyar hatóságok levették, a talapzatot helyreállították. 1945-ben – tán a kialakuló revans-helyzetet megelőzendő – a szovjet hatóságok salamoni döntéssel a latin „MATHIAS REX” feliratot tetették a talapzatra, ami évtizedekig ottmaradhatott. 1992-ben Kolozsvár szélsőségesen nacionalista polgármestere újra visszarakatta Nicolae Iorga versidézetét a szoborra, megint magasra korbácsolva a román-magyar ellentét indulatait. 2006-7-re a szobor és a szobor talapzat fizikai állapota olyannyira veszélyessé vált, hogy restaurálását nem lehetett tovább halasztani. Ezt végül a magyar és a román kormányok közös beruházásban, 2009-11. között végeztették el, így 2011. tavaszán újra avathatták az eredeti pompájába visszaállított szobrot. Hogy a ma egyre inkább közös városi értékké, jelképpé formálódó szobor körüli elvakult, nacionalista indulatok még mindig nem csitultak el véglegesen, azt jelzi, hogy az újbóli felavatást követően, immár nem a szobor talapzatára, hanem közvetlenül elé, a földre a városi hatóság újból kihelyeztette a korábban már kétszer eltávolíttatott román versike bronz tábláját…
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2011-11-15 11:51:02
 
 

Állapotjelentések

2012.01.19 08:59 klo állapot: 5 - egyéb

Élőlánccal tiltakoztak a kolozsváriak a Mátyás-szobor megrongálása ellen. A szoborcsoport talapzatán a kedd esti kormányellenes tüntetést követően az RMDSZ-t gyalázó trágár felirat jelent meg. A Muie UDMR feliratot a városháza szerdán már eltávolíttatta.
http://www.muemlekem.hu/magazin/matyas_szobor_dozsa_emlekmu_rongalas

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.