Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Forrás: http://www.barangolaserdovideken.ro
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 8,108'
Hosszúság (lon):
E 25° 42,434'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
CV-II-a-A-13224
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Magyarhermány, 247 szám.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A település 1401-ben Hermansdorf néven jelentkezik az okiratokban. 1566-ban és 1567-ben Hermány formában jelenik meg 14 kapuval. 1401-ben Szent Katalin tiszteletére szentelt temploma van, amelynek volt papját, Benedictus Emericit IX. Bonifác erősíti meg egy fehérvári kanonok javadalmában.
Temploma minden kétséget kizáróan a XIV. századból való. A régi templomot 1776-ban átépítik s ekkor nyeri mai alakját. Déli kapuja félköríves marad az átalakítások után is. A hajó déli oldalához timpanonnal lezárt portikusz csatlakozik, kőkeretes félkörívű bejáratának felirata: AN. 1776 RENO. A templombelső a sokszori javítással elvesztette középkori formáját. Nyugati és északi oldalán 1742-ből való fakarzat húzódik. A nyugati karzatrész felirata: MÁTÉ SÁMUEL LOCI MINISTER FESTETTE. A kazettás mennyezet a karzatmellvédekhez hasonlóan nem virágmintás. Négy feliratos mezőjéből három bibliai idézeteket őriz, a negyediken ez a felirat olvasható: TEMPLORE PAST. REV. DNI SAMUELIS MATE — IDEM — ECCL. CURATORIS JOHANIS PETŐ SENIOR. Meghagyták a gótikus kori átalakításkor épített szentélyt, mely a nyolcszög három oldalával zárul, négy támpillérrel, reneszánsz profilozással. Belseje teljesen elveszíti középkori formáját. Nyugati homlokzatán torony áll, melyet 1742-ben építettek és 1823-ban magasítottak. A templomot kőfal veszi körül.

A település középkori katolikus népe 1550-ben református hitre tér. Úgy látszik azonban, hogy a hívek még egy ideig ragaszkodnak a régi katolikus hitgyakorlati tárgyakhoz, mert amikor András papjuk a templom keresztes zászlóit madárijesztőnek tűzi ki asztagja tetejére, annyira megbotránkoznak, hogy újra katolikusok lesznek. Később azonban ismét reformátusok, mert 1669-ben Péter papjuk már református, és azóta is az egész falu, a templommal együtt.

Források:
Léstyán Ferenc, Megszentelt kövek, Gyulafehérvár, 2000.
DÁVID LÁSZLÓ, A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei, Bukarest, 1981
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-13 12:01:26
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Vízimalom (3.447 km)
Mari-kúria (3.577 km)
Boda-kúria (6.601 km)
Daniel-kastély (9.946 km)