Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 23,199'
Hosszúság (lon):
E 24° 43,645'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu főutcája fölé a NY-i oldalon emelkedő dombon.
Egyéb adat:
Közigazgatásilag a falu a pár km-re lévő Balavásár része
Rövid leírás:
A középkori eredetű, máig magyar többségű faluról az első, fennmaradt írott forrás a 14. században tesz említést, amikor már templom állt itt. A korábban két önálló faluból, Kis- és Nagykendből álló település lakossága a 16. században protestáns hitre tért: előbb unitárius majd református lett. A templomot is ez utóbbi közösség használja ma is. A mai templom látható építészeti részletei a barokk korból származnak. Az épület bővítéséről – és nyilván átépítéséről – 1790-ből van adatunk. A keletelt épület téglalap alaprajzú hajójához keletről némileg keskenyebb szentély rész csatlakozik, míg nyugati homlokzata előtt áll a karcsú torony. Az órapárkányos tornyot meredek gúlasisak koronázza négy fiatoronnyal. A D-i homlokzaton található főbejárat elé kis szélfogó előtér épült.
A gyönyörűen rendben tartott templombelsőben a falak fehérre meszeltek, az egyszerű, fűrészelt fa bútorok, padok kékre mázoltak. Kő szószéke a diadalív É-i pilléréhez ragasztottan áll. A hajó Ny-i oldalán két vaskos faloszlopon álló, barokk kő karzatot építettek. A hajót kazettás fa mennyezet fedi.
A templomon kívül legalább ennyire érdekes a körülötte, az É-i és NY-i oldalon elterülő, nagy kiterjedésű református temető. Középkori templom lévén, a lakosság évszázadokig a cinterembe, ill. a templom padlója alá temetkezett. Ma zömében csak lelkészek sírjai láthatóak a templom közvetlen közelében. Köztük fontos az 1848-49-es szabadságharcban tűzmesterként részt vett Sámuel József református lelkész sírja, melyet rendszeresen koszorúznak a helyi lakosok. A református temető legérdekesebb és legrégebbi sírjeleinek kő alapanyagát nem faragták szabályosra, csak a feliratot vésték bele a többé-kevésbé sík felületű, gyakran patakból kiszedett, görgeteg kövekbe. (Ilyet nem túl sokat találni már.) A temetőben végzett felmérések szerint a legrégebbi, itt talált, meg nem faragott sírkő 1770-ből való. A „szabályosan” megfaragott, szerencsére szép számmal megmaradt homokkő sírjelek állításának divatja csak a 19. sz végén, városi és szász hatásra terjedt el. További érdekessége a falnak, hogy számos „magán temetője” is van. A fő utca NY-i oldalának a temető dombjára felfutó telkeinek végében több tucat telken láthatjuk a tulajdonos család temetkezéseit, több száz m hosszú sávot alkotva.
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-02-16 02:07:44
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Somsics-kastély (1.788 km)
Rhédey kastély (9.743 km)