Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 2,841'
Hosszúság (lon):
E 23° 49,094'
A koordináták csak a településre és nem az objektumra mutatnak!
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település NY-i részén, egy alacsony domb oldalában, fákkal körülvéve, öreg temetőben.
Egyéb adat:
Irodalom: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században, Kolozsvár 1994. http://www.diaszporaalapitvany.ro/szorvanytallozo/kolozs-megye/ormany/itt-mar-csak-en-vagyok-a-gyulekezet
Rövid leírás:
Völgyi faluban, kőfallal körülvett templomkertben áll a 13. századi templom romja. Az épületet körülvevő telken, a templom déli és keleti oldalán még számos sírkő és kőkoporsó található.
A templom téglalap alaprajzú hajójához egyenes záródású szentély csatlakozik. A hajó két bejárata a nyugati és a déli oldalon helyezkedik el. A nyugati kapu díszes gótikus kőkeretezésű, küszöbvonala meglepően magasan, mintegy 50 cm-rel a hajó járószintje fölött húzódik. A kőkeret tagozatait nem kímélve fém pántokkal építették be a fém anyagú, díszes, szegecses ajtószárnyakat, a dátum szerint 1935-ben. A szentély és a hajó déli falán ugyancsak gótikus ablakkeretek találhatók, melyek közül az egyiket megnagyobbították. Ennek a faragott kőkeretnek egy darabját a templomfal tövében, a bokrok alatt találtuk meg. A szentélyből a sekrestyébe valamikor mérműves, kőkeretezésű ajtó vezetett, melyet később (feltételezhetően a sekrestye elbontásával egy időben) befalaztak. A szentély boltozott volt, erre utalnak a sarkokban megmaradt bordaindító konzolok. A hajót a szentélytől diadalív választhatta el, erre néhány vállkő-maradvány utal. A diadalív helyén a lábazat profilozott. A szentély déli falában falmélyedés, talán ülőfülke található, vele szemben az északi falban pedig a kőből faragott tabernákulum. Az épület teteje mintegy tíz éve omlott be, azóta a maradványok rohamosan pusztulnak. A fal tetejét és a rom belsejét teljesen benőtte a növényzet. Az összetört padokból mára csupán egy halom korhadt deszka maradt meg, a templom egyik sarkába rakva. Találtunk egy egyetlen vastag gerendából mestermunkával kifaragott vastag oszlopot is, amely valószínűleg a szószék tartóoszlopa lehetett. Ezen kívül még egy vaskályha darabjaira is rábukkantunk. Elsősorban a szentély falán maradtak meg több rétegben középkori és reneszánsz falfestmények (fekete-fehér népies motívumok és feliratok, gyémántkváderes díszítések, rozetták, felszentelési keresztek). A falfestmények sorsa a tető nélkül álló épületben egyértelműen a pusztulás.
A templomtól nyugatra áll a fából készült harangláb, mely erősen észak felé billen.
A faluban mindössze 2-3 idős magyar ember él.

A leírás a BME (Istvánfi Gyula professzor) által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1998. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-19 13:12:41
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.