Megújulásunk támogatója:  

Unitárius templom


Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)

Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 31,178'
Hosszúság (lon):
E 24° 42,811'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
MS-II-m-A-15715
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Nyomát, 84. szám
Egyéb adat:
Rövid leírás:
E falut az 1567-es portaösszeírásban Monyat, 1580-ban Moniad és Monijat néven írták, de mellette a falu régi védő szentje után kapott Boldogasszonyfalva néven is szerepel. A hagyomány szerint egy Moniat nevű remetéről kapta a falu nevét, aki egy kis kápolnát épített a ma is álló templom helyére. A következő században, egy 1634-ben kiadott oklevélben Monyárd, Monyásd néven beszélnek a faluról. Később még az 1700-as években is a Monyát nevet használják, így minden bizonnyal csak a XVIII. század végén, XIX. század elején térnek át a Nyomát név használatára.

Nyomát unitárius temploma a falu közepén helyezkedik el, XIII. századi épület. Keletnyugat tájolású teremtemplom, félköríves szentéllyel. Fából épült haranglába a templomtól délnyugatra fekszik, a XVIII. században épült. A templomot fából készült kerítés övezi. Nyugati homlokzata háromszögű oromzatba végződik, két kis méretű átlós támpillér fogja közre, bejárata is ezen az oldalon található. Fából és kőből készült portikusz előzi meg a bejárati ajtót. A fából épített portikusz után következik a téglából emelt, melyen egy félköríves nyílás látható, mindkettő cseréppel fedett. A hajó déli oldalán két, félköríves ablak nyílik, amelyek már az átalakított formákat mutatják, hiszen úgy az ablakokat, mint a hajót kiszélesítették. Ugyancsak ezen az oldalon egy befalazott ajtó is volt, amiből napjainkban csak néhány, régészek által feltárt sáv látszik, ez valószínű a déli bejárat ajtaja lehetett. A félkörívben záródó szentély déli falán szintén két kisebb méretű, rézsűs, félköríves ablak töri át a falat. Orbán Balázs művéből tudjuk, hogy a templom északi oldalán állt egykor a sekrestye, melyet a XIX. században lebontottak, ajtaja szintén félköríves volt. A kis méretű, félkör alakú szentély, a keskeny, félköríves ablakok, a félköríves diadalív a romanika jellemzői, ezek alapján Árpád-kori templomként emlegetik.A templom belsejét freskók borították, amelyből ma a hajó keleti és déli falán csak töredékek látszanak. Sajnos egyelőre kis felületen vannak a feltárások, ezért nem lehet meghatározni az ábrázolás témáját, annyi bizonyos, hogy zöldes-barnás színt használtak. Orbán Balázs ottjártakor is freskók tünedeztek ki a vakolat alól, véleménye szerint bizánci hatást mutatnak. A hajót XVIII. századi kazettás famennyezet borítja, a középső kazettán ez a felirat olvasható: “Hoc opus sic bonum et acceptu[m] cora[m] salvatore nos[t]ro Deo. 1 Tim. 2.w 3. Votum Parochi Joh[annis] Halmagyi et curat[o]r[is] Georgii Markodi Civiumque Eccl[esiae] Peth[ri] Nagy, S. Mich[aelis] Sos, Andr[ea?] Kadar, Peth[ri] Nagy I Georgii Killyen, Nicolai Kovacs, Georg[ii] Cseh, Martini Csaki, Relictae Petri Jakab.” Egy másik kazettán pedig ez áll: ”Kovacs Peter asztalos tsinalta Anno D: 1735. 8 juli.”
A hajó és szentély között félköríves diadalív van, ennek északi falán helyezkedik el a falazott mellvédű szószék, amelyen a következő feliratot olvashatjuk: “Az egy igaz Isten és a Jézus Krisztus tiszteletére tsináltatta Szombatfalvi Georgy A.D. 1695 Die 18 May”. A szentélyt dongaboltozat fedi, déli falán egy csúcsíves szentségtartó fülke található.

Forrás: Bakó Mária KÖZÉP-NYÁRÁDMENTE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI (http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/bako.pdf)
Adatlapot készítette:
schlosser
Adatfelvétel ideje:
2013-03-02 20:06:32
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.