Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11523
törzsszám:
16108
szélesség (lat):
N 47° 29,742'
hosszúság (lon):
E 19° 3,848'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
34494
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Felújítás / átépítés alatt
rövid leírás:
Zártsorú beépítésben álló, négyzetes udvar körül kiépített, háromemeletes historizáló saroképület. Tervezte Hanisch Antal és Pán József. Gazdagon díszített homlokzatán változatos nyílásformák és faltagolás, leszelt sarokrészén összetett formájú, faszerkezetű zárterkély. Mindkét utcai szárnyon bejárat nyílik, mindkettőben elegáns lépcsőház, négykarú, egyenes, öntöttvas korlátú lépcsővel. A Dohány utcai szárny udvari homlokzatán öntöttvas oszlopos loggia, a többi homlokzatokon konzolos függőfolyosó.

külső leírás:
Zártsorban álló háromemeletes saroképület, átlósan leszelt sarkán első emeleti zárterkéllyel; körülépített belső udvar függőfolyosóval, két lépcsőházzal.
A Dohány utcai homlokzat tizenhárom tengelyes, melyet az átlósan leszelt sarok egy, majd a Kazinczy utcai homlokzat tizenegy tengelye következik. A Dohány utcai homlokzat első és tizenharmadik tengelye oldal-, ötödik-kilencedik tengelye középrizalitként előreléptetett; a hetedik tengelyben lévő kapu és a fölötte lévő első és második emeleti rész a rizaliton belül külön kiemelt. A rizalitok határain a földszinten erősebb, az első emeleten gyengébb plasztikájú kváderezett pilaszterek. A homlokzat földszintjének első-hatodik, valamint nyolcadik-tizenharmadik tengelyében vízszintesen sávozott falsíkon félköríves záradékú, profilozott szalagkeretű üzletportálok nyílnak, záradékpontjaikon konzollal, melyek közül a rizalitokon lévők maszkos kialakításúak. A félköríves záradékú, vasrácsos felülvilágítójú kapuban két kazettás betétű kapuszárny. A kváderezett keretelésű, profilozott szemöldökpárkányos kapu ívének záradékpontján oroszlánfejes konzol. A Dohány utcai homlokzat földszintje és első emelete között ötrészes osztópárkány, melynek felső képszékében rizalitokon triglif-sor, az oldalszakaszokon rozettás középrészű tükör, a kapu fölötti szakaszon az emeleti féloszlopos ablakkeretelés oszlopszékeinek konzolai.
A Dohány utcai homlokzat első emeletén az első-hatodik, valamint a nyolcadik-tizenharmadik tengelyben félköríves záradékú, profilozott szalagkeretű ablakok, száraik mellett konzolfejezetű pilasztereken profilozott egyenes szemöldökpárkány, a konzolok belső oldalán lévő ívháromszögekben egy-egy rozetta. Az ablakkeretek szárai alatt a homlokzaton végighúzódó lábazati sáv golyvázódva alkot pilasztertalapzatot; a pilaszterek talapzatai között faltükrök. Az első emelet hetedik tengelyében lévő félköríves záradékú ablak profilozott szalagkeretének két oldalán két-két, oszlopszéken álló háromnegyed-oszlop, az ablak alatt balusztersoros tükör; a korintuszi fejezetű háromnegyed-oszlopok alsó harmada kannelurázott. Az oszloppárok fejezetein egy-egy háromrészes párkányszakasz, mely megszakítja az első és második emelet között végigfutó meanderszalagos osztópárkányt. A második és a harmadik emeletet a rizalitok szélein vájatolt törzsű korintuszi óriáspilaszterek fogják át. A második emelet első-hatodik, valamint nyolcadik tizenharmadik tengelyében osztópárkányon ülő faltükörön lévő profilozott könyöklőpárkány fölött profilozott füles szalagkeretű ablakok, konzolokon nyugvó profilozott egyenes szemöldökpárkánnyal. A második emelet hetedik tengelyében osztópárkányon álló széles oszlopszékeken két korintuszi fejezetű háromnegyed-oszlopon golyvázott párkányú, timpanonos szemöldökpárkányú keretelésben profilozott füles szalagkeretű ablak; a háromnegyed-oszlopok fejezetei között akantuszleveles fríz. Az ablakot keretező háromnegyedoszlopok két oldalán egy-egy nőalak antikizáló szobra (kezeik csonkák). A harmadik emelet mind a tizenhárom tengelyében profilozott füles szalagkeretes ablak ,felső élének középpontján konzollal, alul konzolok tartotta, profilozott, egyenes könyöklőpárkánnyal. A homlokzatot a rizalitok fölött golyvázódó, gazdagon tagolt konzolsoros párkány zárja; a zárópárkány fölött tagolt attikafal.
Az átlósan leszelt, egy tengelynyi sarok földszintjén kváderezett pilaszterek fejrészének maradványai között félköríves záradékú, profilozott szalagkeretű portál. A sarok első emeletén konzolok tartotta, középen ívesen előrelépő lemezű, vasvázas, fabetétes zárterkély, félköríves záradékú magas ablakokkal; a második emeleten az első emeleti zárterkély fejlemezén lévő, annak vonalát követő erkély, gazdag rajzolatú öntöttvas korláttal, a profilozott, füles szalagkeretű erkélyajtó fölött konzolok tartotta timpanonos szemöldökpárkánnyal; a harmadik emeleten a Dohány utcai homlokzat ablakaival megegyező ablakkal. A sarokszakasz második és harmadik emeleti részét vájatolt törzsű korintuszi óriáspilaszterek fogják át, melyek fölött a párkányzat és az attikafal a Dohány utcaival megegyező.
Kazinczy utcai homlokzat első és tizenegyedik tengelye oldal-, negyedik-nyolcadik tengelye középrizalit; a hatodik tengely rizaliton belül külön ki van emelve. A Kazinczy utcai homlokzat első-ötödik valamint hetedik-tizenegyedik tengelyének kialakítása mind a négy szinten a Dohány utcai homlokzat megfelelő részeivel megegyező kialakítású. A Kazinczy utcai homlokzat hatodik tengelye a Dohány utcai homlokzat középtengelyéhez hasonló kialakítású, ám itt az első emeleti ablak két oldalán csak egy-egy háromnegyed-oszlop található, és a második emeleti ablak keretező háromnegyed-oszlopai mellett nem találhatóak szobrok.
A négyzetes udvaron vörösmészkő konzolos, vörösmészkő járófelületű függőfolyosó, átlósan bővített sarokrészekkel, függesztőműves, pálcás kovácsoltvas korláttal. A Dohány utcai szárny udvari homlokzatán három szinten pilléres támasztékú külső folyosó; a földszinten és első emeleten négyzetes hasábpillérekkel, a második emeleten díszes kialakítású öntöttvas oszlopokkal. (Feltehető, hogy a földszinten és az első emeleten is a második emeletiekhez hasonló oszlopok állhattak, melyeket statikai okokból erősíthettek meg.) Az udvari homlokzatokon egyszerű ajtók és ablakok, egységes kék festéssel. A kapualjjal szemközti szárny bal oldalán nagyméretű kocsikapu; a bal oldalszárny hátsó sarkán felülvilágítós pinceajtó.
állapot leírása:
Az épület külső homlokzata, Dohány utcai kapualja és lépcsőháza a közelmúltban került felújításra. Az épület belső homlokzata, lépcsőházai és egyéb közlekedő terei felújításra szorulnak. A függőfolyosók vasalással megerősítve, a Kazinczy utcai lépcsőház lépcsője aládúcolva, a Dohány utcai lépcső több helyen vasalással megerősítve. A Dohány utcai szárny udvari loggiájának földszinti és első emeleti támaszaként pillérek láthatóak, eredetileg feltehetően a második emeletihez hasonlóan öntöttvas oszlop támaszthatta alá a loggiát.

Állapotjelentések

2009.11.24 11:31 prozak01 állapot: 5 - pont: 4

Kifogástalan állapotban van, itt élt Mikszáth Kálmán, és itt írta a "Beszélő köntös"-t.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.083 km)
Lakóház (0.089 km)
társasház (0.096 km)
Lakóház (0.098 km)
Lakóház (0.108 km)
Thonet-udvar (0.109 km)
Lakóház (0.113 km)
Lakóház (0.122 km)