Megújulásunk támogatója:  

Lakóház

azonosító:
11547
törzsszám:
16122
szélesség (lat):
N 47° 29,984'
hosszúság (lon):
E 19° 3,564'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
34181
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
Tervezte Diescher Albert, szobordíszét készítette Vögerl Ignác. Zártsorú beépítésben álló, téglány alakú udvar körül kiépített, háromemeletes historizáló lakóház. Kilenc- illetve tizenegy tengelyes főhomlokzatán gazdag historizáló stukkódísz, a belsőben és a kapualjban hasonló, egyszerűbb kialakítású formákkal. A kapualjban két kupolával megszakított dongaboltozat, pilaszteres-faltükrös faltagolás. Az első lépcsőházban háromkarú egyenes lépcső, gazdag indadíszes, lapos öntöttvas bábokból álló korláttal. Az utcai épületszárny bal szakaszában fiókos dongaboltozatú helyiség.
külső leírás:
Zártsorú beépítésben álló, keretes beépítésű, háromemeletes historizáló lakóház, utcai szárnyának földszintjén üzletekkel.
Főhomlokzata a földszinten és a második emeleten kilenc, az első és a harmadik emeleten tizenegy tengelyes kialakítású. A homlokzat két szélén egy, illetve - az első és a harmadik emeleten - két tengely szélességű enyhe kiülésű rizalit. A földszinten erőteljes rusztikázású falsík, a tengelyekben egyszerű félköríves portálok, a középtengelyben kapu. A nyílások íves felső szakasza kváderezéssel keretelt, középen leveles-volutás zárókővel. A földszint felett végigfutó osztópárkány felett mellvédszerűen kiképzett falfelület, az ablakok alatt faltükrös-lizénás tagolással, végigfutó golyvázódó könyöklőpárkánnyal. Az első emeleten a tengelyekben állótéglány alakú, tagozott keretezésű ablakok, a középtengelyben erkélyajtó, két karcsú konzolon nyugvó egyenes szemöldökpárkánnyal, frízében keretes-faltükrös díszítéssel. A rizalit szakaszára eső két-két tengelyben baluszteres kiképzésű mellvéd felett indadíszes lábazatú, rovátkolt törzsű, korintoszi törzsű pilaszterek között két állótéglány alakú ablak, köztük gyémántkváderes talapzaton, fölfelé szélesedő pilaszteren kariatidaszobor. Az első emelet középső három tengelye előtt négy erőteljes, akantuszos-volutás konzolon nyugvó, a középső tengely előtt íves, a széleken egyenes kaialakítású, vörösmészkő kőlapú erkély, egyszerű pálcás korláttal. Korintoszi pilaszteres kereteléssel kiemelt, megemelt szemöldökfrízű erkélyajtó. A második emeleten egyszerű, végigfutó, golyvázódó könyöklőpárkányra ültetett állótéglány formájú ablakok. A könyöklőpárkány alatt az ablakok kávájának vonalában egy-egy kisméretű volutás konzol. Az ablakok tagozott keretezésűek, két-két karcsú konzolon nyugvó, timpanonos lezárású szemöldökpárkánnyal, frízében egyszerű keretes-faltükrös tagolással. A rizalitban egy-egy tengelyben korintoszi pilaszterekkel keretelt, magasabb frízzel megemelt, timpanonos szemöldökpárkányú erkélyajtók; három-három gazdagon díszített akantuszos-volutás konzolra támasztott, téglány alakú erkéllyel. A középső tengelyben korintoszi pilaszteres kereteléssel, magas szemöldökfrízzel kiemelt ablak. A harmadik emeleten toszkán pilaszterekkel elválasztott tengelyekben félköríves záródású ablakok, kétoldalt toszkán pilaszterrel, íves felső szélük felett tagozott kerettel, akantuszos zárókővel. A rizalit szélső szakaszaiban ikerablakok, középső osztóként toszkán oszloppal, az ablakok íves záradéka felett kétoldalt szabadon maradó íves háromszögű mezőben koszorús-szalagos stukkódísszel. A homlokzatot háromrészes, akantuszos konzolsoron nyugvó felső tagozatú zárópárkány koronázza, frízrészében téglány alakú faltükrökbe metsződő, köralakú faltükrös tagolással.
Az egységes kialakítású udvari homlokzatokon vízszintes sávozású falfelület, a földszinten félköríves, az emeleteken tagozott keretű állótéglány alakú nyílások, a hátsó épületszárny homlokzatán füles keretekkel. A hátsó homlokzat első emeleti ablakai felett egyenes szemöldökpárkány, a második és a harmadik emeleten mélyített tükrű zárókő metsződik a keretekbe. A földszinten egyszerű szalagkeret körül kváderezéssel keretelt felső ívű nyílások, a hátsó épületszárnyon szélesebb középső és keskenyebb két szélső ajtónyílás, ezek tagozott keretelésébe volutás zárókő metsződik, a nyílások között egy-egy kisméretű, tagozott keretű körablak. Az emeletek előtt körbefutó, az udvar felé eső belső sarkain harántirányú toldással bővített, egyszerű íves konzolokon nyugvó vasbeton függőfolyosó. Kettős körmotívummal és indákkal osztott pálcás kovácsoltvas korlát. A belső homlokzatokat a főhomlokzat zárópárkányához hasonló egyszerűbb párkány zárja le.


állapot leírása:
A főlépcsőházban vasgerendákkal alátámasztott folyosószakaszok. A hátsó lépcsőházban megvasalt falak és alátámasztott folyosók. Az udvari körfolyosó vasbetonra cserélve, eredeti korláttal. Az épület belső homlokzatain számos eredeti nyílászárót újra cseréltek, a hátsó homlokzat földszintjén befalazott középső ajtónyílás, új ablakok. Málló festék és vakolat az épület egészén. Igénytelen főhomlokzati fémkapu a 20. század második feléből. Rendezetlen összhatást adó boltportálok a kaputól jobbra eső szakaszon.

Állapotjelentések

2010.12.11 08:43 rlevente állapot: 5 - pont: 4

Rendben van, az ereszcsatorna melletti apró hibáktól eltekintve.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.024 km)
Lakóház (0.054 km)
Lakóház (0.057 km)
Lakóház (0.068 km)
Lakóház (0.070 km)
Lakóépület (0.089 km)
Lakóépület (0.089 km)
Lakóház (0.090 km)
Lakóépület (0.095 km)
Lakóház (0.097 km)