Megújulásunk támogatója:  

Rendőrség

azonosító:
11616
törzsszám:
11107
szélesség (lat):
N 47° 46,555'
hosszúság (lon):
E 19° 7,726'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Régi
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
közigazgatási épület
megye:
Pest
helység:
helyrajzi szám:
3158 (környezet: 3146, 3147, 3155, 3155/1, 3155/2, 3157, 3159)
település KSH kódja:
24934
földhivatal:
Vác Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
A reprezentatív, funkciót, hangsúlyozó épület tömegformálása, tagozatdíszei barokk kori hagyományokat hordoznak. Zártsoros beépítésben álló, L alaprajzú, kétszintes épület, rizalitokkal és oromzatokkal ellátva, térsarokra komponált, hangsúlyos erkélyes főbejárattal, változatos tagozatdíszekkel.

külső leírás:
Két utca és tér által határolt területen, zártsoros beépítésben áll az L alaprajzú, tagolt tömegű, alápincézett (alagsoros), kétszintes, rizalitokkal és oromzatokkal megmozgatott, térsarokra komponált, hangsúlyos erkélyes főbejáratú épület, változatos tagozatdíszekkel. Cseréppel fedett változatos kialakítású tetőszerkezetét az épület tagolt tömege határozza meg. K-i főhomlokzatának rizalitokkal közrefogott hosszoldala 8 tengelyes (1+6+1), az É-i szárny kétzónás oldalhomlokzata 4 tengelyes (1+3), tagozatos és tagozat nélküli visszaléptetett homlokzattal, amely kis udvart fog közre. A kis udvart É felől a fürdő határolja, amelynek falazata alatt feltehetően korábbi periódusból származó épület falmaradványa található.
Hosszoldalának D-i rizalitja kapubejárós, zárterkélyes. Félköríves bejárati nyílása falpilléres keretezésű, golyvázott lezárású párkányzattal. Íves homlokzatú zárterkélyét három keskeny ablak töri át, amelyeket volutákkal közrefogott zárókő koronáz.
Szalagkeretes, könyöklőpárkányos ablaknyílásai mindkét szinten egyenes záródásúak, zárókövesek, szemöldökpárkányai tagozatosak. A rizalitok mentén az ablakok könyöklőmezősek, itt keretdíszük gazdagabb. A rizalitokat kőbábos mellvéd koronázza, a pártázatos orommező konvex-konkáv íves lezárású.
A lábazat azonos magasságban fut körbe, a tengelyeknek megfelelően pinceszellőzőkkel áttört. Az épületet lezáró teljes főpárkányzat ugyancsak körbefut az épület egészén.

A térsarokra komponált kőbábos mellvédű erkélyes főbejárat két kihasasodó négyszögpillérrel, illetve két falpillérrel alátámasztott. A pillérek és falpillérek a harmadik lépcsőfokról indulnak. A felső szint kosáríves záródású nyílása franciaajtós. A nyílást konzoltagos falpillérek keretezik, törtívű szemöldökpárkány zárja, és lépcsőzötten tagolt tükrös zárókő díszíti. Az ablakzónát ugyancsak lépcsőzötten tagolt, golyvázott párkányzattal záródó pilaszterek keretezik, amelyeket volutatagokon álló kis baldachinszerű tető koronáz. A volutákkal közrefogott címerpajzsos orommező ugyancsak volutatagos párkányzaton áll. Tetőszerkezetét lanterna koronázza.

Udvari homlokzat
Az L alaprajzú épület D-i és Ny-i, egy-, illetve kéttraktusos szárnyból áll. A saroklépcsőházat magába foglaló 3 tengelyes, íves homlokzatú középrészhez először az egytraktusos, 6 és 2 tengelyes, majd a kéttraktusos, 5 és 6 tengelyes rész illeszkedik, ez utóbbi két szakasz kiszélesedik az udvar felé. Valamennyi ablaka egyenes záródású, szabályos kiosztásban áll. A két szárny közti íves alaprajzú háromtengelyes falszakasz ablakai alul egyenes záródásúak, felül eltérő nagyságúak, félköríves záródásúak, szemöldökpárkánnyal tagoltak. A felső szint ablakai könyöklősek. A lábazati szint itt is azonos magasságban fut körbe. A két szintet osztópárkány választja el.
A Ny-i szárny alsó szintje előtt alagsori folyosó húzódik, amelynek ajtaja az egykori börtönfolyosóról nyílik.
A D-i szárny oldalhomlokzatát egy zárt és egy nyitott erkély tagolja.
A Ny-i szárny véghomlokzatához egyszintes, lapos tetős toldaléképület kapcsolódik, ez volt eredetileg a börtön.
Az udvar Ny-i telekhatáráig jellegtelen nyeregtetős melléképület húzódik.

állapot leírása:
Az egykori rendőrség épülete jelenleg használaton kívül van, felújításra vár. Az épület helyszíni szemléje alapján megállapítható, hogy szerkezete, tagozatai kisebb hibáktól eltekintve nem sérültek, jó állapotban vannak.
A vakolat néhol mállik. Az oldalbejárati kapu falazatát megbontották, kiszélesítették, a kapuszárnyakat leszerelték. A zárterkély jelenleg vaspillérekkel van alátámasztva.
Az udvari homlokzatok jó állapotban vannak, a vakolat néhol mállik. Egyes ablakok keretét kiszedték, ennek nyomai jól láthatók.
A nyugati véghomlokzat toldaléképülete mögött régészeti feltárásokat végzett a helyi múzeum. Az ásatás helyszíne betemetetlen. A kutatási anyag egyelőre ismeretlen.
Az épületbelső átalakítását megkezdték. A vakolatot leverték, néhol kiszedték a nyílásokat. A járószint burkolatát felszedték. A keleti szárny belső tereiben új válaszfalakat emeltek.
Udvara elhanyagolt állapotú.

Állapotjelentések

2021.10.28 11:45 ngabi állapot: 5 - pont: 18

Az épület felújítva, kisebb hibák vannak

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.