Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

titulus:
Szentháromság
azonosító:
2222
törzsszám:
672
szélesség (lat):
N 46° 31,349'
hosszúság (lon):
E 19° 15,339'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Bács-Kiskun
helység:
helyrajzi szám:
2913
település KSH kódja:
19789
földhivatal:
Kiskőrös Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
Szabadon álló, egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású, ÉK-i homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt nyeregtetővel, a szentély két oldalához kapcsolódó, alacsonyabb, félnyeregtetős sekrestyével és melléktérrel. Az ÉK-i homlokzatot jón pilaszterek tagolják, a többi homlokzat lizénás-tükrös kialakítású. A torony főpárkány fölötti szintjét timpanon zárja le, az oromfal két szélén egy-egy szögletes voluta. A főkapu fölött évszám: 1802. A szentély záradékában töredékes sírkő, az ÉK-i homlokzaton két emléktábla. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek és díszítőfestés: 20. század első fele. Festett üvegablakok: 20. század első fele. Berendezés: jellemzően 19. század első fele, 20. század. Épült 1738-ban, 1802-ben újjáépítették. Külső felújítása 2000-ben volt.
külső leírás:
Szabadonálló beépítésű, ÉK-DNy-i tájolású, egyhajós épület, a homlokzat (ÉK) síkjában emelkedő toronnyal, s DNy-i oldalán a hajónál keskenyebb, íves záródású szentéllyel, melyhez két oldalról kívülről is megközelíthető toldalék (sekrestye) csatlakozik.
ÉK-i főhomlokzatának első szintjén szegmentíves záródású, egyszerű kőkeretes kapu, felette MDCCCII felirat. E fölött kis kiülésű előtető, majd egy szegmentíves, egyszerű vakolatkeretelésű ablak következik. A homlokzatokat egyrészes főpárkány zárja, mely a főhomlokzaton háromrészessé bővül. A főpárkány fölött, a főhomlokzat oromzata következik, mely egy egyenes záródású, egyszerű szalagkeretelésű ablakból, valamint az e felett lévő timpanonból áll.
Ezt két oldalról voluták kötik a homlokzathoz.
Az oromzat fölött a torony félköríves záródású, egyszerű szalagkeretes ablaka, osztópárkány, majd az óra következik. A törtvonalú toronysisak fémmel borított.
Az ÉNy-i és DK-i homlokzatok 4+1 ablaktengelyesek, melyekből 4 a hajón, 1 a szentélyen található. Az ablakok kivétel nélkül szegmentíves záródásúak. A DK-i homlokzaton lévő sekrestye 1+1 tengelyes, 1-1 egyenes záródású, szalagkeretes ajtóból, ill. ablakból áll. AZ ÉNy-i oratórium ugyancsak 1 ajtóból és 1 ablakból álló tengelyei DNy-ra néznek. A szentély íves záródásában vélhetően másodlagos elhelyezésű, erősen rongált, olvashatatlan feliratú, de valószínűleg a 18. sz. végére datálható sírkő található.

Állapotjelentések

2009.10.05 15:04 piroska állapot: 5 - pont: 4

Állapota változatlan.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.