Megújulásunk támogatója:  

Püspöki palota

azonosító:
3918
törzsszám:
1556
szélesség (lat):
N 47° 11,502'
hosszúság (lon):
E 18° 24,582'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
palota
megye:
Fejér
helység:
helyrajzi szám:
135
település KSH kódja:
14827
földhivatal:
Székesfehérvár Körzeti Földhivatal
rövid leírás:
Püspöki palota, copf, 1790-1801. Építője feltehetőleg Riedel Jakab. Ebédlőjében falképek, klasszicista, 19. sz. első fele.
:
Három utcával határolt területen, szabadon álló, 'U' alaprajzú, kétszintes, copf stílusú, közép- és sarokrizalitos cseréptetős épület. Kiugró középrizalitja timpanonos lezárású, manzárdtetős. A timpanon burkolati fedése fémlemezes.
A főhomlokzat 21 tengelyes (4+1+6+3+6+1 ), a déli öttengelyes, 3+2 eltérő architektúrával. Az északi szárny homlokzata, négy tengely szélességben, rézsűsen megtörik, hátra húzódik, mellékutcai tűzfala, félnyeregtetős. Felül egy egyenes záródású ablakkal, az átforduló homlokzat szintén egy tengely szélességű. A rézsű második tengelyében ajtóval.
A homlokzaton azonos magasságú lábazat fut körbe, részben ál- és részben valódi pinceszellőző nyílásokkal tagolt. A szintek között falsávoknál megszakított övpárkány és a fogrovatos főpárkány fut körbe, a rizaliton a teljes főpárkányzat kiemelkedik, szintén fogrovatos, frízében négyzetes táblákban rozettadíszítéssel.
A háromtengelyes középrizalit földszinti falsíkja és falpillérei vízszintesen vonalazottak, széleken táblákkal díszítettek. A középtengelyében álló kaput, faltükrökkel tagolt lizénák keretezik, vállpárkányos, kosáríves, záróköves, ívháromszögében mélyített falsávval díszített, felette a falsávokon nyugvó, kettős konzolokkal alátámasztott, kovácsoltvas, középen rozettadíszes mellvédű egy tengely szélességű erkéllyel. A földszinti ablakok szegmentíves záródásúak, zárókővel, köténymezőjükben lépcsős falsávokkal.
Az emeleti szint elő-és oldalhomlokzatát páros, korinthoszi fejezetű pilaszterek tagolják, a középtengelyében franciaajtó áll, a szélső tengelyek ablakainak mellvédmezejében kőbábos korláttal, felül minden nyílás aedikulás lezárású, szemöldökmezejüket copf füzérek díszítik, emeletívű oromzatuk zsalugáteres, kis vállpárkányokkal tagolt. A falsávos keretezésű, konzoltagos timpanonban nagy méretű, plasztikus püspöki címer áll, vázadísz zárja, két oldalon szobrokkal.
Az egytengelyes falpilléres és lizénatagos sarokrizalitokat konzoltagos párkány és a tetőzeten pillértagos, zárt, kőbábos mellvédmezős oromdísz zárja, korsókkal és szobrokkal: délen keresztet és könyvet, északon pásztorbotot és könyvet tartó gyermekalakokkal. Az ablakok változó könyöklő- és szemöldökmezőkkel tagoltak, a lizénak középzónájában négyszög keretezésű, mély mezőkbe foglalt plasztikus díszek.
Az oldalsó szárnyak homlokzatait lizénák tagolják, az övpárkány magasságában, gyűrűs medalionba foglalt rozetták, valamint a gyűrűs tagok alsó ívét füzérek díszítik. Az általuk közrezárt egyenes záródású ablakok alul egyszerűbben, felül gazdagabban plasztikázottak, középen rozettadísszel, szemöldökmezeik változatosan és gazdagon alakítottak és díszítettek.
A déli homlokzat három tengelye az előbbiekhez képest valamivel egyszerűbb kiképzésben, az utolsó két keleti tengely, alul falsávos tagolással, felül lizénákkal tagolt.
A kocsibejáró 6 boltszakaszos, kosáríves hevederekkel tagolt csehsüveg-boltozatok fedik. A hevederek zárókövesek. A falakat páros pilaszterek és fülkék tagolják, ezek homlokíveit szintén zárókövek tagolják. A pilaszterek a nyaktagban kannelurázottak, cseppdíszesek. A fülkékben kőkeretes lépcsőházi, porta és pinceajtók nyílnak.
Az udvar felőli ajtó, szintén kőkeretes, záróköves, kosáríves. A belső homlokzatok nyílásai nagyjából szabályos kiosztásban állnak, szalagkeretesek, egyenes záródásúak, a középrizaliton alul szegmentívesek, felül félkörívesek. A timpanonjában ovális ablaknyílással. A melléklépcsőház rézsűs tengelyeinél az ajtók fülkeszerűen képzettek, ovális ablakokkal. A rizalitokban és a felső szinten gazdagon díszített szemöldökmezőkkel, a könyöklőikben falmezőkkel, változatos kiképzésben. A déli és nyugati homlokzatok falsíkja vízszintes falsávokkal tagolt, a többi homlokzati szakasz vakolt. A főépületen és a D-i szárnyon azonos magasságban, szellőző nyílásokkal áttört lábazat és övpárkány fut végig. Az északi szárny lábazata terméskőből falazott. Mindhárom épületszárnyat azonos kiképzésű főpárkányzat zárja.
A félnyeregtetős északi szárny tűzfalas homlokzata ablakokkal áttört, melléje garázst emeltek.

Állapotjelentések

2021.11.09 11:29 ngabi állapot: 5 - pont: 1

Kifogástalan állapotú épület

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóház (0.048 km)
Lakóépület (0.058 km)
Városháza (0.063 km)
Lakóház (0.065 km)
Lakóház (0.073 km)
Zichy-palota (0.078 km)