Megújulásunk támogatója:  

Evangelikus erődtemplom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 45° 53,605'
Hosszúság (lon):
E 24° 35,825'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
SB-II-a-A-12352
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
Strada Chirpăr 43.
Egyéb adat:
A Szeben megyében található Kürpöd települését az 1332-ben felvett tizedjegyzék említi először. Az Olt-melléki hegyek között, a Hortobágy-hegység területén fekszik a falu. Vérd falvához hasonlóan az egyik legrégebbi Szeben megyei települések közé tartozik. A falu az 1200-as években alapult. Templomát Mária tiszteletére szentelték fel.
Rövid leírás:
A templom a romanika idején keletkezett. Alaprajza szerint egy háromhajós bazilikális elrendezés jellemzi, nyugaton karzattal és toronnyal, keleten félköríves záródású apszissal. Építési ideje a 13. század végére tehető. A mellékhajókat és a főhajót egyszerű oszlop-párok választják el egymástól.
A főhajót ma síkmennyezet fedi, amely korábban kazettás famennyezet lehetett. Szentélye még ma is őrzi kereszthálós boltozatát. A templom építésekor mindkét mellékhajó rendelkezett apszissal, amelyet azonban a későbbi évszázadok során elbontottak. Keresztboltozat fedi a karzatot is.
Az 1500-as években erődítették meg a templomot, megemelve a nyugati tornyot, ablaknyílásait lőrésekké alakították és megépítettek egy favázakra támaszkodó védelmi folyosót. Ezzel eltűntek az eredeti román kori ablakok és kapuk. A falon négy tornyot is kiépítettek, amelyeket azonban később elbontottak.
Orgonáját 1778-ban a nagyszebeni Johannes Hahn, oltárát 1795-ben a segesvári Johann Folberth készítette.
Végül a 19. században a harangláb új sátortetőt kapott.
A templom és a falu lakói a reformáció idején az evangélikus vallásra tértek át.

Forrás: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek
Adatlapot készítette:
hil.di
Adatfelvétel ideje:
2013-07-10 20:47:47
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.