Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus erődtemplomA képek forrása: www.varak.hu
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 8,883'
Hosszúság (lon):
E 24° 59,772'
Védettség van?
igen
Védettség száma:
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Miklóstelke helység 1267-ben jelentkezik első ízben oklevélben praedium Nicolai néven. 1353-ban Villa Nicolai, 1356-ban Zenthmiclostelke, 1418-ban Closdorf, 1427-ben Miklostelke, 1492-ben Kolosdorf, 1504-ben Closdorf (uo.) a neve. 1353-ban plébániatemploma van, papja és rektora Konrád, akinek elődje János volt.

A XV. század végén a régi templom helyett újat építenek, amiről a szentélyben lévő kőszentségfülke falába vésett dátum és felirat tájékoztat: „1524 hec structura finita est per me Mrm Stephanum Ungar Schesestur.” Az építkezés segélyezésére a hét szász szék 6 koronát utal ki: „in subsidium structure ecclesie”. Ez az épület azonos a ma fennállóval.

Temploma egyhajós, szentélye olyan széles, mint a hajó, és gótikus sokszögzáródású. Mind a hajót, mind a szentélyt sűrű gótikus téglabordás hálóboltozat fedi. Az egészre védőemeletet húztak, melynek alátámasztására támpilléreken nyugvó árkádok készültek. Az épület egyetlen bástya képét mutatja, mivel nincs tornya. A nyugati kapu felett még látszanak az egykori csapórács helyének nyomai. Keresztelőmedencéjének kőből faragott kelyhe még az előző templom emlékét idézi. Felső peremén sárkány, kereszt és madár alakját faragták ki. XIV. századi.

A második templommal egyidős a négyzet alaprajzú várfal; sarkain bástyákkal. A nyugati kaputornyot leomlása után, 1816–1819-ben karcsú harangtoronnyal váltották fel.

Az 1802. évi földrengés okozta károk javítását felirat örökíti meg: „Deo Auxiliante Aedes haec Sacrae terrae motu ruinosae factae sunt renovatae Anno 1803”.

A XIII. századtól a kerci apátság birtoka, majd 1474-től a szebeni Mária egyházé lesz. A település nevét a XIII. századi templom védőszentjétől, Szent Miklóstól származtatják, melynek németes-szászos rövidítése Clos.

A leírás forrása: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai. Gyulafehérvár. 2000. / ill. varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2015-10-31 14:57:14
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.