Megújulásunk támogatója:  

Óvár


A képek forrása: www.varak.hu


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 10,067'
Hosszúság (lon):
E 24° 28,884'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A várostól északra emelkedő Burgberg hegy tetején.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Besztercétől (Bistriţa) É-i irányba, a Nagydemeter felé vezető út Ny-i oldalán, kb. félúton emelkedik a 681 m magas Várhegy (Burgberg).

A régészek szerint már a 13. század táján is állt itt egy kisebb erősség. Hunyadi János, Magyarország kormányzója, aki 1453-ban kapta a királytól az örökös grófi címmel együtt járó besztercei kerületet, a várostól északra emelkedő Várhegyen új várat építtetett. Hunyadi János fiát, Mátyást 1458-ban királlyá választották, ő pedig nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak adományozta a besztercei grófságot, aki egyszerű jobbágyként kezelte a városiakat. Az ebből fakadó elégedetlenség 1458-ban felkelésbe csapott át, amit Szilágyi túlságosan keményen vert le, a várost megtorlásként kirabolta és felégette. Eljárásáért Mátyás király börtönbe csukatta, Beszterce régi jogait pedig 1465-re visszaállította. Mátyás király azonban a Hunyadi családdal szembeni ellenszenvet és bizalmatlanságot nem tudta megszüntetni, s mikor 1464-ben feloszlatta a besztercei grófságot, bölcsebbnek tartotta a várat is eladni a városnak. Egy év elteltével a lakosok a – királyi engedéllyel – megbontott hegyi erősség lehordott köveiből a város köré már bástyákkal erősített falakat húztak (a korábbi, XIV. századi palánk helyére), melyeket az 1500-as években némileg átalakítottak. Ekkor tehát a hegyen álló vár elvesztette szerepét és története véget ért.

A Várhegyen É–D-i irányban majd 670 m hosszan elnyúló várat (Burg) találunk. A vár szélessége sánctól-sáncig számítva sehol sem haladja meg a 90 métert. A várat teljes hosszában mindkét oldalon keskeny plató veszi körül, mely a hegygerinc alatt 4-8 méterrel alsóbb szinten húzódik. Valaha itt lehetett a külső sánc. A hosszan elnyúló várat teljes hosszában kőfal kerítette, melynek nyomai, terepalakulatai végig jól követhetőek a felszínen. A vár közepe táján, a modern távközlési torony közelében látható az a nyitva hagyott régészeti kutatóárok, amellyel egy kővel falazott helyiséget tártak fel. A vár É-i végén kis dombocska emelkedik, amely a vár legmagasabb pontja. Itt valószínűleg torony állhatott egykor.

A leírás forrása: Karczag Ákos / www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-06-20 18:32:29
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.