Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 28,334'
Hosszúság (lon):
E 23° 57,041'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A 15. sz országos főút mentén elhúzódó község közepén, az úttól nem messze, a K-i oldalon, az Aranyos partján emelkedő kis dombon.
Egyéb adat:
Ma a falu közigazgatási szempontból a közeli Aranyoslóna része.
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű falu Erdély egyik fontos, ősi útvonala mellett fekszik. Első írásos említése 1268-ból való: terra Gerende. A Gerendi család ősi birtoka. Ők építtették a román stílusú templomot és a 18. századi kastélyt elődjét is.

A falu egykori plébániatemploma a középkori Erdély legrégebbi, felirattal keltezhető temploma. Az oltárban és a szentélyben is látható az 1290-es évszám, amely az építés idejét jelzi. A sekrestyeajtó szemöldökén is olvashatjuk a feliratot: „Istam cameram edificativ Stephas sacerdos anno Di MCCXC „ 1949-ben a hajó déli homlokzatán előkerült egy másik felirat is, ez ma a toronyaljban található: a kőlap alsó felében a latin nyelvű feliratot egy kidomborodó körmeneti kereszt osztja meg: „ANNOO D(omi)NI M*CC*XC* NONO SAULUS ARCHIDIACO(nus) DE TORDA PETRUS COMES FILII SA(m)SONIS NICOLA(us) FILI(us) E(ius)DEM P(etri) (a)EDIFICAVERU(n)T ECC(lesi)AM IN HONORE BEAT(A)E ELIZABETH(ae)” A templom védőszentje tehát Árpád-házi Szent Erzsébet.
A templom nyeregtetős épület, keleti oromfalain egy-egy enyhén csúcsíves ablak látható. A gazdagon díszített nyugati kapu szintén a legkorábbi periódushoz tartozik: pillérekkel és oszlopokkal tagolták, s ezeket kőfaragványok díszítik; levelek, maszkok, kezdetleges emberalakok-késő román, kora gótikus stílusban. A templom tornyának két szintje szintén a 13. század végén épült. A szentély keresztboltozatos, a gyámkövek levéldíszesek, a boltzárókövek rozettásak.
A 14-15. században a templomot részben átépítették. A nyugati torony második szintjén és a szentélyzáródásban mérműves ablakokat hoztak létre. Az 1989-ben megtalált és restaurált falfestmények szintén a gótika korából valók. Ezek bibliai jeleneteket és építészeti részleteket ábrázolnak.
A 16. század második felétől sűrű birtokoscserét élt meg a falu és a templom is. Végül 1629-ben a református Kemény család kezébe került, ettől kezdve – máig – a református közösség templomaként használják az épületet. A Kemény család tagjai a templom alatti kriptában nyugszanak.

A képek forrása: Ianovits István Zsolt, http://szekelyfolditemplomok.weebly.com
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-01-07 19:06:57
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Bánffy-kastély (9.040 km)
Paget-kúria (9.359 km)
Mikó várkastély (10.748 km)
Mikes-kastély (15.014 km)
Kemény-kastély (15.213 km)