Megújulásunk támogatója:  

Református templom


A kép forrása: Denis Ondriškovič / Panoramio
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 19,704'
Hosszúság (lon):
E 20° 4,809'
Védettség van?
nem
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A fő utcán a falu északi végén
Egyéb adat:
A falu neve egy időben Rimapálfalva, ill. Rimapálfala is volt.
Rövid leírás:
A középkori eredetű magyar faluról a fennmaradt írott források először a 15. században tesznek említést.

Református temploma a Türelmi Rendeletet követő időszakban emelt, ún. "toleráns" templomok sorába tartozik: eredetileg torony nélkül épült az akkori településen kívülre. Építési ideje 1786-1792.
A későbarokk, ill. korai klasszicista jegyeket mutató, északkelet-délnyugati tengelyű, egyhajós, kontyolt nyereg tetős templom északkeleti, utcai homlokzata előtt álló, magas gúlasisakos, zömök tornyot később csatolták az épülethez. Belső tere sík lefedésű, karzatát faragott faoszlopok tartják.

Vakolt kerítés veszi körül a templomot, amelyen ívelt tetejű kapu nyílik. A hajó oldalához épített portikuszon keresztül lehet a templombelsőbe belépni. A torony a hajó elé épített, kétszintes, félköríves ablakokkal. A sisak alsó párkányában beépített félkörív. A négyszögletes gúla alakú torony közepén vízszintes párkány, tetején gomb és csillag.
A hajó síkmennyezetű, ívelt ablakokkal, egyenes záródású. Két végén oszlopok tartják a karzatokat.
A szószék fehérre festett fából készült aranyozással és vörös színnel díszített, a szószékfeljáróval egybeépített. A kosár alja gömbölyű, majd egy vízszintes párkánnyal tagolt ötszögletes, felületét függőleges bordák, a feljárót keretelés tagolja. A keretbetét közepén rozetta, a kosár mezőiben négyszirmú virág. A hátlap sima, hosszú felirattal. A korona alul tagolt párkányzatú, karéjos záródású, amelyről bojtok lógnak, közepén füzérdísz. A felső rész fűrészelt S elemekből áll, közöttük fűrészelt elemek. Tetején négyszögletes lapon begyét sebző pelikán.
A Mózesszék magas háttámlájú, előrehajló fedéllel, tagolt párkánnyal, amely elől karéjosan fűrészelt. Oldaldeszkája közepén kidomborodik.
A hajó végi karzat hordozza az orgonát, amelynek szekrénye előreugrik, a sarkokon pilaszterekkel, a két szélső rész teteje tört félköríves záródású, belsejében urnával, aranyozott díszítéssel, füzérekkel.
A hajó falán emléktábla, alatta szétnyíló ajtóval ellátott falfülke, benne régi XIX. századi énekeskönyvek.

A leírás forrása:
-Erdélyi Géza: Gömör vármegye klasszicista építészete. (Madách-Posonium, 1996.)
-Balla Terézia et alii: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX., XXIII. Gömöri Református Egyházmegye III. (Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga) Debrecen, 2013.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-03-30 10:12:36
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Vályi-kastély (1.586 km)
Vályi-kastély (1.645 km)
Török-kastély (2.073 km)
Fáy-kastély (4.190 km)