Megújulásunk támogatója:  

Református templom


Forrás: Denis Ondriškovič / Panoramio

Forrás: ronihook / Panoramio
Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 20,468'
Hosszúság (lon):
E 20° 3,705'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában, a katolikus templom szomszédságában
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Rima völgyében a legészakibb gömöri település. Neve Janus alakban a Váradi regestrumban fordul elő először. A reformációt követően a helyi kisbirtokosok és a jobbágyság áttért az új hitre, a plébániatemplomból református istenháza lett. A szomszédos bencés apátság elenyészett. A török hódoltság alatt, s azt követően sokat szenvedett ugyan, de a népesség folytonossága megmaradt. Az újkorban több földesúri família is birtokolt a faluban, így a Vécsey, Koós, Lévay, Fáy, Vajda, Vályi, Török, Szathmáry-Király, Borbély és Nyáry. Az 1. világháborút követően a Sárközy-pusztára szlovákokat telepítettek. A 2. világháború után érte a legnagyobb csapás, amikor református magyar lakosságának nagy részét áttelepülni kényszerítették Magyarországra. A helyükbe ismét szlovákokat hoztak.

Bekerített kis kertben áll a templom. A háromszintes torony a hajó elé épített. A középső szinten kosáríves, a felső szinten félköríves kereteit ablakok. Az egyes szinteket tagolt párkányok választják el. A sarkokon fejezettel ellátott pilaszterek. A lezáró párkány alatt toronyóra. A négyszögletesen induló toronysisak, nyolcszögletessé bővül, tagolt, kidomborodó középrésszel. Tetején gomb és csillag. A torony mellett a hajó felett ívelt párkány fut a torony oldalához. A bejárat felett festett felirat: „Peld. RXV.III.V.10.”

A hajó mindkét oldalán kosáríves ablakok, mindkét végén faragott faoszlopok tartják a karzatokat. A mennyezet sima deszkamennyezet.
A szószék fa, a feljáróval egybeépített. A szószékkosár domborodó, függőleges bordákkal tagolt, alul gombbal zárul, felette aranyozott díszű párkány. A mezőkben négyszirmú arany rozetták. A háttámlán feliratos téglalap alakú tábla. A korona hétszögletű, alsó tagolt párkányán kalászcsokor és szőlő- fürtök, felette ívelt, majd függőleges osztató részek, bennük piros, fehér és kék rozettasor, tetején urna.
A Mózesszék felmagasodó háttámlája karéjos lezárású. Az úrasztala kovácsoltvas, négy láb tartja a kerek lapot. A bejárat feletti karzat hordozza az orgonát. Mellvédjét négy hullámvonalas pilaszter tagolja, alja fűrészelt díszű. Eleje kiugrik, két szélén rácsozás. Az orgonaszekrény klasszicista pilasztere arany lábazattal és díszes fejezettel ellátott. Két oldalt lezáró timpanonnal, alatta rozetták. Középen arany lant.

A hajó falán emléktáblák és piros zászló.

A karzat alatt a falnak támasztva két régi kazetta, halványzöld kereten belül nyolcágú csillag, egyiken körülötte hosszú felirata és évszám: „ 1785?”, a másikon hosszabb felirat, sarkokban kis tulipánok.

A gótikus eredetű templomot a 18-19. századok fordulóján teljesen átépítették.

A leírás forrása:
Balla Terézia et alii: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX., XXIII. Gömöri Református Egyházmegye III. (Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga) Debrecen, 2013.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-12-20 18:05:26
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.