Megújulásunk támogatója:  

Református templomA képek forrása: Paszternák István / www.sajoszentpeter.tirek.hu


Ország:
Szlovákia
Szélesség (lat):
N 48° 20,403'
Hosszúság (lon):
E 20° 19,699'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu nyugati szélén emelkedő kis dombocskára futó zsákutca végén.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A falu, írott forrásban való első felbukkanásakor (1282) a Zágráb-Korpás nemzetség birtoka. Miután a török 1566-ban felégette, elpusztult a temploma is. Visszatért lakói nemesi jogállást szereztek. A reformációt követően eleinte Méhi, majd Sajószentkirály, azután Abafalva leányegyháza. Ezek után, valószínűleg 1735-től 1888-ig anyaegyház, végül Kövecses leányegyháza.

Kis emelkedőn áll a templom. A torony a hajó elé épített, háromszintes, párkányokkal tagolt, a bejárat felett X alakú, felette félköríves kereteit ablakkal. Az oldalak sarkain pilaszterek, felül fejezettel, középen vízszintes rovátkolással, a felső lezáró párkányba épített toronyórával. A toronysisak öt részre tagolt, kettős gömbölyűséggel, majd két kisebbedő, alul öblös, majd szűkülő, tetején gomb és kakas.

A hajó falát három ívelt tetejű ablak töri át. A hajó két végén faoszlopok tartják a karzatokat, amelyek mellvédjét arany hullámvonalakkal díszített, pilaszterszerű rátétek tagolják. Mennyezete sík, kazettás. A kazettákban csúcsos végű, hajló oldalú, keretelt medalionok, bennük világos alapon ötágú csillagok. A mennyezet közepén lemetszett sarkú téglalap alakú színes, vörös, barna, szürke keretelésű mezőben fekete alapon kis csillagok, közepén kiemelkedő profilléc keretelésű szekrény felhős mintával, közepén gombbal.

A szószék téglából épített, hengeres talpon álló ötszögletű lapon emelkedik a fából készült szürke kosár, a feljáróval egybeépítve. A kosáron talapzaton álló oszlopok, közöttük kereteit mezők kevés arany festéssel. A korona tagolt alsó párkányán S alakú elemek között esztergált bábukkal lezárt szimmetrikus, karéjos szélű fűrészelt lemezek. A második szinten kisebb bábuszerű tagok, majd fiókáit etető pelikán.

A Mózesszék díszítése keretelt mezőben fekvő nyolcszögletes lap. Háttámlája elmagasodó, baldachinos, oldala hullámzó.

A hajó falán világháborús emléktábla.

A leírás forrása:
Balla Terézia et alii: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX., XXIII. Gömöri Református Egyházmegye III. (Magyar Református Egyház Javainak Tára. A magyar református gyülekezetek templomai, felszerelési tárgyai, könyv- és iratanyaga) Debrecen, 2013.

A minden bizonnyal 17-18. századi eredetű templomépület több újkori átépítés nyomán nyerte el mai építészeti képét. Jelenkori hírnevet és sajtónyilvánosságot azzal szerzett, hogy tornya enyhén, de már szemmel is jól láthatóan megdőlt. A torony, melynek teteje így mintegy 45 cm-rel mozdult már el, mindezek ellenére még biztonságosnak mondható, így az alig néhány tucat fős magyar református gyülekezet rendszeresen tart itt istentiszteletet.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-12-20 20:12:04
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Bíró-kúria (0.209 km)
Dancs-kastély (1.908 km)
Darvas-kúria (2.238 km)
Hanvay-kúria (2.350 km)