Megújulásunk támogatója:  

Hitközségi székház és lakóház

azonosító:
11570
törzsszám:
16141
szélesség (lat):
N 47° 29,811'
hosszúság (lon):
E 19° 3,658'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Lakóépület
eredeti főtípus:
lakóház
eredeti típus:
többlakásos lakóház
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
34507
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
L-alakú telken álló, két utcára néző, Síp utcai szárnyon zártsorban álló három emeletes, Wesselényi utca felől zártsort lezáró kétemeletes, három udvaros épület. A Síp utcai szárny négyzetes udvar körül kiépített, téglaburkolatú, félköríves nyílásokkal és övpárkányokkal tagozott historizáló homlokzatokkal kialakított. Belső terében reprezentatív kapualj, lépcsőház és folyosók, gazdag kialakítású díszterem. A Wesselényi utcai épület utcai homlokzata új kialakítású modern, hosszoldalának homlokzatai és belső tere modernné alakítva. Második emeletén a reprezentatív kialakítású Goldmark-terem.
külső leírás:
Síp u. 12. szám alatti épület zártsorban álló háromemeletes, körülépített udvarú épület, melyhez udvari részén csatlakozik a Wesselényi u. 7. szám alatti zártsort befejező, kétemeletes, jobb oldalhomlokzatán középrizalitos épület.

Síp utca 12.

A Síp utcai homlokzat földszinten kilenc, emeleteken tizenegy tengely; a homlokzat negyedik és nyolcadik tengelye enyhe kilépésű rizalit. A Síp utcai homlokzat földszinti része profilozott peremű, a vörösmészkő lábazat fölötti részen vakolt kváderezésű. A földszint első és kilencedik tengelyében szegmensíves záradékú keskeny portál, a második-harmadik és a hetedik-nyolcadik tengelyben szélesebb, félköríves záradékú portál, záradékaik körül sugarasan sávozott kerettel. A földszint negyedik és hatodik tengelyében egyenes záradékú ajtó fölött egy-egy körablak, ötödik tengelyében szemöldökgyámos kapu félköríves felülvilágítóval; a kapuszárakon pilaszterek, a felülvilágító íve körül gazdagon tagolt, a kapuszárakon nyugvó keretezés; a kapuban két gazdagon faragott szárny; a felülvilágítóban színes üvegablak. A földszint és az első emelet között fogrovatsoros osztópárkány.
Az első-harmadik emeleten a falsíkok sárga téglával vannak burkolva. A rizalitok, valamint a homlokzat szélein mindhárom emeleten vízszintesen sávozott törzsű pilaszterek. Az első emelet tengelyeiben félköríves záradékú, a záradékívük körül profilozott téglaszegélyű ablakok, könyöklőpárkányuk alatt kőrácsos mellvéddel; az ablakok vállvonalát profilozott, fogrovatsoros párkányszakaszok kötik össze; a középszakasz ablakai mellett egy-egy, közöttük két-két féloszlop támasztja a párkányszakaszokat. Az oldalszakaszok és a középszakasz ablakainak vállai között egy-egy rozetta. Az első és a második emelet közötti osztópárkányon a rizalitok pilaszterei fölött egy-egy rozettás tükör, a középszakaszon "BUDAPESTI ZSIDÓ HITKÖZSÉG" feliratú tábla. Az első emeleten a rizalitok ablakai fölött egy-egy gazdag rajzolatú kovácsoltvas zászlótartó. A második emeleten a tengelyekben osztópárkányon ülő, félköríves záradékú ablakok, téglából rakott, elváló félköríves szemöldökpárkánnyal. A rizalitok és az épületsarkak pilaszterein a második emeleten vonóvasak díszesen kovácsolt talpai. A második és a harmadik emelet között az egykor kétemeletes épület zárópárkányául szolgált háromrészes, alsó és felső elemén gazdagon profilozott párkányzat adja az osztópárkányt. A harmadik emeleten a tengelyekben osztópárkányon ülő, félköríves záradékú ablakok, téglából rakott, elváló félköríves szemöldökpárkánnyal. A harmadik emeletet ívsoros, cseppdíszes párkányzat zárja.
A téglány alakú udvar elpiszkolódott, vörössávos sárga téglaburkolatában félköríves záradékú ablakok, elváló félköríves szemöldökpárkányokkal, a szintek között tégla osztópárkányokkal. A hátsó keresztszárny második emeletén nagyobb méretű, a félköríves záradékú ablakok között válvonalukat összekötő tégla párkányszakaszok; az ablakok fölötti faltükörben tégla szalagkeretű körablakok. A hátsó keresztszárny a Díszterem nagyobb belmagassága miatt magasabb, harmadik emelete a többi szárny fölé emelkedik. A hátsó keresztszárny jobb oldalán, a negyedik tengelyben magasabb és szélesebb kapunyílás vezet át a második udvarba. A második udvarba vezető kapualj síkmennyezetes, konzolsoros stukkószegéllyel szegett, oldalfalain rozettás tükrű pilasztertagolás. A második udvaron az épület hátsó homlokzata a belső udvaron lévő homlokzati tagolással megegyező. A hátsó homlokzat bal oldalán lévő tengelyekben a második emelet magasságáig részben vaknyílások találhatóak, mivel az épület itt hozzáépült az 1867-ben épült zsidó polgári leányiskola hátsó homlokzatához. Az épület hátsó homlokzata mögött, a bal oldalon magas, gyűrűkkel tagolt téglakémény áll.

Wesselényi utca 7.

Zártsort lezáró, jobb oldalhomlokzatával a Hősök Temploma és a Dohány utcai zsinagóga hátsó homlokzata mögötti udvar felé néző kétemeletes épület, udvari végén balra kinyúló szárnyrésszel.
Az öttengelyes utcai homlokzat első és ötödik tengelye vakolatkiemeléssel jelzett rizalit. A homlokzat magasabb, párkányszerű peremmel zárt földszinti része és a zárópárkány alatti széles falsáv a falsíktól kissé előrelép. A homlokzat földszintjének első tengelyében hengeres és gyűrűs tagolású műkő kerettel körülfogott, félköríves záradékú kapu, záradékpontján bordás konzollal. Kapuban lunettás felülvilágítójú kétszárnyú ajtó, art deco jellegű vasrácsokkal. A homlokzat oldalszakaszainak tengelyeiben szintenként egy-egy keretezetlen ablak, geometrikus osztású szárnyakkal. A homlokzat középszakaszán szintenként három-három ablak; az ablakok között héber feliratokkal és Izráel tizenkét törzsét jelképező alakokkal díszített műkő domborművek, melyek Örkényi Strasser István munkái. A földszinti ablakok alatt közös műkő keretben három pinceablak, melyekhez alacsonyabb sávval a jobb tengely hasonló keretelésű pinceablaka csatlakozik.
Az épület templomok felé néző homlokzata tizenhárom tengelyes, középső öt tengelyében magasabb, külön tetővel is kiemelt középrizalittal. Az oldalszakaszokon mindhárom szinten, a középrizalit első és második emeletén egyszerű, keretezetlen ablakok találhatóak, melyek közül a második emeleti Goldmark-terem ablakai magasabb franciaerkélyek. A középrizalit földszintjén öt darab félköríves záradékú, hengeres és gyűrűs tagolású műkő kerettel körülfogott, félköríves záradékú nyílás található, melyek keretezése a Wesselényi utcai homlokzat kapujáéhoz hasonló. A középrizalit első emeleti ablakai és a második emeleti franciaerkélyek sávonként közös, lépcsős tagolású keretben ülnek; az egyszerű homlokzatot finom vakolattagolás élénkíti.
Az épület bal oldali, L alakú udvari homlokzatán szabálytalan osztásban félköríves záradékú ablakok találhatóak. Az épület hátsó, bal oldali szárnyához kapcsolták hozzá építésekor a Síp utca 12. számú épület hátsó homlokzatát.

állapot leírása:
Az épület műszaki állapota jó. A Síp utcai szárnyat és a Wesselényi utcai szárnyat összekötő udvarra néző homlokzatok, az oda vezető kapualj, és a Wesselényi utcai szárny zsinagóga felé néző homlokzata erősen elhanyagolt állapotú.

Állapotjelentések

2016.10.06 17:00 piroska állapot: 5 - egyéb

Az épületben valahol felújítás folyik, de ez számomra nem volt látható.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Lakóépület (0.056 km)
Lakóház (0.064 km)
Lakóépület (0.080 km)
Lakóépület (0.081 km)
Lakóház (0.082 km)
Lakóépület (0.082 km)
Lakóház (0.090 km)
Lakóház (0.091 km)
Lakóház (0.092 km)
Lakóház-pár (0.092 km)