Megújulásunk támogatója:  

Gyárvárosi római katolikus templom

azonosító:
11726
törzsszám:
11240
szélesség (lat):
N 46° 4,978'
hosszúság (lon):
E 18° 15,802'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
jelenlegi kategória:
Szakrális építmény
jelenlegi főtípus:
templom
jelenlegi típus:
r.k. templom
megye:
Baranya
helység:
helyrajzi szám:
41671 (környezet: 41668, 41673)
település KSH kódja:
19415
földhivatal:
Pécs Körzeti Földhivatal
állapot:
rövid leírás:
1926-35 között épült neoromán és modern stílusú jegyeket felsorakoztató épületegyüttes, mely iskolaépületből (1926-31, bővítése 1935) a templomból (1927-29) és a paplakból (1932) áll. Tervezői Pilch Andor, Visy Zoltán és Gosztonyi Gyula. Az együttes Ny-i felén hosszan elnyújtott téglalap alaprajzú, 14 tengelyes, egyemeletes, nyeregtetős iskolaépület áll, Ny-i végén fejépülettel. Lábazata kő-, a földszint homlokzata magasságának feléig téglaborítású, felette vakolt. Az iskolaépület K-i végén ívsorral megnyitott fallal kapcsolódik a háromhajós, poligonális szentélyű, kereszthajós, kazettás mennyezetes templomhoz. A román stílusban épült templom szentélyének É-i oldalához gúlasisakos torony csatlakozik. A templomtól É-ra plébánia emeletes, nyeregtetős tömbje áll.
külső leírás:
A templom az iskolaépülethez északkeleti irányból csatlakozik árkádíves pengefallal, illetve keletről íves fallal, melynek közepén - a pengefal leghangsúlyosabb középső ívpárjával szemben - a keresztrefeszített Jézus található. A Zsolnay Vilmos utcai homlokzat az alsó zónája végig terméskőborítással szegélyezett, kis félköríves ablakokkal tagolt. Ugyanilyen borítás található a homlokzat sarkain is. Az iskola felőli sarkon külön nyeregtetővel fedett kétszintes kiszögellés látható, mely kápolnát és a karzatra vezető lépcsőt rejti magában. A kereszthajó és e között külön félnyeregtetővel borított mellékhajó található, rajta címeres lunettájú, fogsoros bélletű oldalbejáróval, fölötte a kiugró főhajó terméskő lizénákkal elválasztott négykaréjos bazilikális ablakaival. A nyeregtetős kereszthajó homlokzatának nagy részét egy óriási rózsaablak díszíti, melyben két vékony oszlop áll. Ehhez csatlakozik - egy szűk tengellyel elválasztva - a harangtorony, melynek oldalait hosszú pilaszterek és kis ablakok szegélyeik, fölötte toronyórát imitáló vasból készült kör alakú számlap kapott helyet, végül a gúla formájú toronysisakot minden oldalról hármas árkádívek tartják. A toronylábazat déli oldalán emléktábla látható (bővebben lásd mellékelt tanulmányt). Az északra található szűk épületrész ajtaja felett rózsaablak található. Innen juthatunk a sekrestyébe és a plébániára is, mely a templomtoronyhoz valamint a szentélyhez csatlakozik.

A templom nyugati - iskola felőli - nyeregtetős bejárata (ami egyben a templom főbejárata is) előreugrik, lunettájában a mellékalakokkal körbevett Szt. József a Kisjézussal reliefkompozíció látható fölötte négykaréjos körablak. Ez utóbbi motívum ismétlődik meg a lépcső mellvédjén. A templom homlokzatán középen nagyméretű rózsaablak helyezkedik el, középen egy nagy, körülötte nyolc kisebb körablakkal. Alatta két oldalt két-két vékony félköríves ablakkal, a rózsaablak fölött kis féloszlopokkal elválasztott hármas ikerablak található. Az északi mellékhajóba innét nyílik négykaréjos domborművel díszített bejárat, a déli mellékhajóhoz azonban nem nyílik külső bejáró, helyette ikerablakok láthatók, mellette szintén ikerablakos kis apszisos, támpilléres kápolna. A templom déli homlokzata strukturálisan megegyezik az északiéval, leszámítva a tornyot, a homlokzati díszítéseket és a kereszthajó rózsaablaka előtti oszloppárt (ami egyébként a terveken sem szerepelt).
állapot leírása:
Mind az iskola mind a templom és paplak állapota kívül-belül jó, köszönhetően a 90-es évek közepén befejezett felújítási munkálatoknak. A templom esetében megemlítendő, hogy sajnálatos módon az épület a Zsolnay Vilmos utca irányába (északnyugat) az alapozás hiányosságai miatt süllyed, amire a mellékhajó mennyezetén, oldalfalán és padlózatán látható repedések utalnak.

Állapotjelentések

2010.05.18 10:13 prozak01 állapot: 5 - koordináta: N 46° 4,982' E 18° 15,778' - pont: 11

Nagyszerű állapotú, nagyrészt neoromán stílusjegyeket mutató templom.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Újhegyi erőmű (0.789 km)
Régi erőmű (0.891 km)
Zsolnay-gyár (1.293 km)
Kút (1.469 km)
Lakóház (1.596 km)
Lakóház (1.920 km)