Megújulásunk támogatója:  

Római katolikus templom

azonosító:
9244
törzsszám:
7978
szélesség (lat):
N 47° 2,550'
hosszúság (lon):
E 16° 52,550'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Szakrális építmény
eredeti főtípus:
templom
eredeti típus:
r.k. templom
megye:
Vas
helység:
helyrajzi szám:
32
település KSH kódja:
7667
földhivatal:
Szombathely Körzeti Földhivatal
állapot:
Kielégítő
rövid leírás:
R.k. templom (Szt. György) középkori eredetű, késő barokk, 1790 körül. Berendezés: oltárok, késő barokk, 1790 körül, szószék, copf, 18. sz. Pietá-kép 1791-ből, id. Dorfmeister István műve.
külső leírás:
Külső: A kis dombon, szabadon álló, görögkereszt alaprajzú, keletelt templom szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, a keresztszárban sekrestye bővíti, nyugati homlokzata elé alacsony torony lép.
A torony tagozatok nélküli, külső éleit átlósan álló, osztott támpillérek támasztják. Historizáló kapuszárnyakkal alakított bejárata félkörzáródású, szalagkeretes, felette a karzat félkörzáródású ablaka kis párkányon ül. Két padlástéri, valamint harangablakai egyaránt szalagkeretesek, félkörzáródásúak, könyöklővel. Az órapárkány fölött nyolcszögű sisak.
A nyugati homlokzat egyenes oromzatokkal kapcsolódik a toronytesthez. A templom oldalfalait lizénák tagolják, s néhány ablak töri át, melyek egyaránt szalagkeretesek, félkörzáródásúak, könyöklővel.
Nyeregtető, cserépfedés, a keresztszáraknál kontyolt.
Az épület előtt, a domb utca felőli oldalán 1928-ban magas támfalat emeltek, melyet ekkor készült, copf vázákkal díszítettek.
A templomkertben Mária-szobor (1905), feszület (1914), és világháborús emlékmű áll.

Belső: A dongaboltozatos toronyalj egyhajós, keresztházas belső térbe vezet, hol a hajó fölé négy, a keresztház fölé három szakasznyi, toszkán falpilléreken támaszkodó, hevederes csehsüvegboltozat borul. A hajó nyugati végében három kosáríves nyílású, pilléres karzat, melyet hevederes csehsüvegboltozat tart, mellvédje díszes kialakítású.
A négyezet észak-keleti pillérén copf szószék. Kosarán a Hit, Remény, Szeretet ábrázolásai, bojtdíszes hangvetőjén alul a Szentlélek, felül a sugaras kőtáblák ábrázolása, körbefutó felirata: Tartsátok meg a parancsokat. Az északi keresztszárban barokk oltár: a sátras baldachin alatt királynői díszbe öltözött, sugárkoszorús, koronás, barokk Madonna-szobor, az oltár oromzatán Mária-monogram. Az oldalfalon feszület, Krasznai Lajos műve.
A déli keresztszárban szintén barokk oltár: középső fülkéjében új Jézus-szobor, oldalt Szt. Anna és László barokk szobrai. A fal mentén gyóntatófülke, rajta barokk Nep. Szt. János-szobor.
A szentélyben a főoltár tabernákuluma barokk: domborművein áldozati ábrázolások, jelesül Ábrahám és Izsák, Melchizedek, valamint Káin és Ábel története. Az oltárkép, Szt. György lovas képe, új alkotás.
A szentély északi falán Piéta-festmény, melyet Stephan Dorffmeister készített 1791-ben.
A sekrestye fiókos dongaboltozatos.
A templom kifestését 1934-ben végezték, üvegablakai 1919 utániak.
:
A kis dombon, szabadon álló, görögkereszt alaprajzú, keletelt templom szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, a keresztszárban sekrestye bővíti, nyugati homlokzata elé alacsony torony lép.
A torony tagozatok nélküli, külső éleit átlósan álló, osztott támpillérek támasztják.
Historizáló kapuszárnyakkal alakított bejárata félkörzáródású, szalagkeretes, felette a karzat félkörzáródású ablaka kis párkányon ül. Két padlástéri, valamint harangablakai egyaránt szalagkeretesek, félkörzáródásúak, könyöklővel.
Az órapárkány fölött nyolcszögű sisak.
A nyugati homlokzat egyenes oromzatokkal kapcsolódik a toronytesthez. A templom oldalfalait lizénak tagoljak, s néhány ablak töri át, melyek egyaránt szalagkeretesek, félkörzáródásúak, könyöklővel.
Nyeregtető, cserépfedés, a keresztszáraknál kontyolt.
Az épület előtt, a domb utca felőli oldalán 1928-ban magas támfalat emeltek, melyet ekkor készült, copfvázákkal díszítettek.
A templomkertben Mária-szobor (1905), feszület (1914), és világháborús emlékmű áll.

Állapotjelentések

2009.02.19 16:44 kukacka állapot: 5 - koordináta: N 47° 2,550' E 16° 52,550' - pont: 10

Jó állapotban lévő templom.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.