Római katolikus templom

titulusNagyboldogasszony
azonosító6842
törzsszám5814
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaSzakrális építmény
eredeti főtípustemplom
eredeti típusr.k. templom
eredeti altípusr.k. plébániatemplom
megyeNógrád
helységTereske
címKossuth L. u. 65.
helyrajzi szám129
település KSH kódja24174
földhivatalRétság Körzeti Földhivatal
állapot
rövid leírásSzabadon álló, egyhajós, keletelt templom, Ny-i homlokzata síkjában emelkedő középtoronnyal, a hajóval azonos szélességű és magasságú, támpilléres szentéllyel, melynek É-i oldalához sekrestye kapcsolódik. Nyeregtetővel fedett, amely a szentélyzáródás felett lekontyolt. Ny-i homlokzata vakolt, többi fala kváderkőből rakott, vakolatlan. Homlokzatain különböző korú, alakú, illetve méretű ablakok. A D-i hajófalon befalazott gótikus, szemöldökgyámos kapu. A D-i hajófal előtt több középkori bővítmény alapfalának feltárt maradványai. Belseje síkmennyezetes, a hajó bejárati oldalán megbővített karzat. A karzatalja csehsüveg boltozatos. Alatta dongaboltozatos altemplom, melynek lejárata a karzat előtt, D-i falában sírkő, 1814. A lejárati lépcső mellett Dümmerling Ödön építész emléktáblája, 1976. A kriptában, a hajó É-i oldalán, gótikus kőtár és Szunyogh Xavér bencés hittudós síremléke. A diadalív csúcsíves, a szentély oldalfalában befalazott szegmentíves ajtó, kőkeretes sekrestyeajtó és reneszánsz szentségfülke, 1500 körül. Falképek: a hajó É-i falán, 1330-1350, illetve 14. század vége. Berendezés: jellemzően 18. század; főoltárkép: 19. század első fele (Warschág Jakab). A 13. századi bencés apátság épületének felhasználásával építtette Bajoni István, váci kanonok, Mátyás király udvari embere, 1482-1484 között. 1711-ben még megvolt két homlokzati tornya. 1725 körül tereit átboltozták. A 1847-ben, 1895-ben és 1915-ben renoválták. 1969-1972 között helyreállítva (építész: Dümmerling Ödön).
külső leírásA település középpontjában, két utca határolta területen, szabadon álló, téglalap alakú, részben középkori, részben barokk templomépület. Téglalap alakú hajóval, a hajó szélességével egyező szélességű egyenes záródású szentéllyel, a nyugati homlokzat felett toronnyal.
Nyugati homlokzat középtengelyében téglalap alakú kétszárnyú kapu, egyszerű fejezetű pillérek tartotta egyenes szemöldök. Felette a faltükör széléig futó egyszerű osztópárkány, felette téglalap alakú ablak kőkerettel, tagolt egyenes szemöldökkel.
A homlokzatot tagolt főpárkány zárja le. Oromzatban középen, faltükörben kis, kör alakú ablak, majd a torony emeletét elválasztó, egyenes párkány. Félköríves záródású harangablakok a tornyon kőkerettel, vállkővel. Tagolt párkányzat, gúla alakú toronysisak cseréppel fedve.
Északi oldal kőből rakva, vakolatlan, benne középkori félköríves ablak befalazva. Északi oldalhoz csatlakozó középkori sekrestye, nyugati oldalán téglalap alakú kőkeretes egyszárnyú bejárat.
Déli oldal szintén vakolatlan kőfalazat, nyugatról kőkeretes, egyszárnyú bejárat, felette két kicsi ablakocska, majd 2 román ablak nagyalakú, csúcsíves, gótikus, mellette elfalazva még egy román ablak. Elfalazott ablak alatt elfalazott, szalagkeretes téglalap alakú bejárat. Szentély déli falán a csúcsíves gótikus ablak alatt szemöldökgyámos egykori gótikus elfalazott kapu. Szentély déli és keleti sarkán támpillérek, szentély északi sarkán még egy kisebb. A templom déli falához kapcsolódva több középkori helyiség alapfalának feltárt maradványai.
 szerkesztés

Állapotjelentések

2017.07.29 11:22 fehér - állapot: 5 - pont: 33
A templom kitűnő állapotban van. Szentélyének mérműves ablaka festett, jobbról Szent Borbála, balról Szent Orsolya igen jó állapotban megmaradt freskója látható.
Legkiemelkedőbb értéke a hajójának északi falán egy 10 m széles, majdnem teljes épségben megmaradt Szent László freskó, mely 1330 és 1350 között keletkezett, majd a XV. század fordulóján egészítettek ki. A bal oldalán hiányzó rész nyoma az egyik átalakításakor keletkezett, amikor szószéket emeltek erre a falrészre. Ezen kívül a később épített diadalív takar belőle egy kis szeletet.
Ugyancsak ezen a falon látható egy szövegtöredék, melyről sajnos hiányzik a datálás.
Szentélyének mérműves ablakában igen jó állapotban megmaradt balról Szent Borbála, jobbról Szent Orsolya képe.
Ugyancsak a szentélyben található egy nagyon érett, szép reneszánsz pasztofórium, melyről úgy tartják, itáliai mester készítette. Méretei: 1,6 x 1 m.
A templomban helyeztek el egy - a régészeti feltárások során előkerült sírkőlapot, felirata: BARTHOLOMEUS SACERDOS. Az alján elhelyezett felirat szerint román. de más művészettörténészek a szabadabban kezelt betk és egyes díszítő elemek okán a reneszánsz korra teszik.

2012.05.31 15:03 ngabi - állapot: 5 - pont: 22

Kiváló állagú templom.

2009.01.25 08:59 Napváró - állapot: 5 - koordináta: N 47° 56,960' E 19° 11,821' - pont: 5
A templomot szépen felújították, amióta Attibati itt járt, állapota kifogástalan.

2008.08.03 11:08 Attibati - állapot: 3 - koordináta: N 47° 56,961' E 19° 11,822' - pont: 5

Az épületeről nagy területeken hullik a vakolat, felújításra szorul.