Megújulásunk támogatója:  

Brassai Sámuel szülőháza

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 25,345'
Hosszúság (lon):
E 23° 33,662'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Lakóépület
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 5
Magyar történelmi jelentőség: 5
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában lévő útkereszteződésben, az unitárius templom közvetlen szomszédja.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A váráról, templomáról, népművészetéről és vasművességéről híres település középkori eredetű. A falu központjában, a középkori részleteket őrző unitárius templomtól közvetlenül északra álló paplak épületén emléktábla hirdeti, hogy e házban született 1797-ben Brassai Sámuel (1797-1897), az utolsó erdélyi polihisztor, legendás személyiség, az MTA tagja. Tanított és lapot szerkesztett Kolozsváron, könyvek garmadáját írta ill. fordította magyarra. Foglalkozott matematikával, történelemmel, földrajzzal, zeneelmélettel, csillagászattal, botanikával, statisztikával, nyelvészettel, pedagógiával, volt zene- és nyelvtanár, rektor, muzeológus, könyvtáros és 1848-as nemzetőr. Életéről és tetteiről számos anekdota maradt fenn, de romantikus írást szentelt neki Jókai Mór is.

Az egyszerű, \"L\" alaprajzú, 1777-1779. között kőből épült, utcafronton álló, nyeregtetős, eredetileg zsindellyel fedett, udvari homlokzatán fedett-nyitott tornácos, két szobából és egy kemencés pitvarból álló épület szerkezetében, méretében nem különbözött sokban a falu többi gazdaházától.

Az épület utcai frontján emléktábla hirdeti: \"E házban 1797. év június 15-én született DR. BRASSAI SÁMUEL E kőlappal a tudósok öregének emlékét nemzeti kegyelettel örökíti e község közönsége 1897. évben.\"

Bár Brassai születési helye minden bizonnyal e ház volt (és nem Torockón született, amint az sok helyen olvasható), erről bizonyosat állítani nem lehet, akár csak születésének évéről sem. Apja torockói unitárius lelkész volt, de az ifjabb Sámuel születésének idején épp fel volt mentve, így hihető, hogy a család az apósnál, a szomszédos torockószentgyörgyi lelkésznél húzódhatott meg. (Egyébként születése egyik anyakönyvben sem szerepel...) A dátum is kérdéses: vagy 1797, vagy 1800, ezt - saját bevallása szerint - maga Brassai sem tudta pontosan, így életében többször is ellentétesen nyilatkozott születése idejéről. Legutoljára, 1897-ben, immár halálos betegen 1797-et jelölte meg egy riportban, ami alapja lett az őt 100. születésnapján köszöntő, országos ünnepségsorozatnak, így pl. szülőháza táblával való megjelölésének is. Ma a kutatók inkább az 1800-as dátumot tartják valószínűbbnek. (A kolozsvári Házsongárdi temetőben lévő sírján pl. az 1800-as dátum olvasható.)
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-04-30 01:41:34
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.