Megújulásunk támogatója:  

Unitárius templom


A kép forrása: wikipedia.org

A kép forrása: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 30,118'
Hosszúság (lon):
E 23° 39,546'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu északnyugati részén
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Érchegység Aranyosmelléki hegysorához tartozó Torockó-hegység és a Mezőség között húzódó Keresztesmező ÉNy-i peremén fekszik Várfalva (Moldoveneşti) község.
A falu feletti dombon található Erdély egyik legfontosabb, magyar államalapítás kori erőssége, Ó-Tordavár. Így a helység első említésének dátumát 1075-re teszik, amikor „castrum Turda” már szerepel. Ebből a korból (1000–1095) Magyar ezüstpénzeket és sírokat találtak itt. A későbbi forrásokban, így 1332-ben, 1587-ben, és 1618-ban Várfalva néven fordul elő.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Mihály 80 dénárt fizet, majd 40 dénárt, 1333-ban 48 dénárt, 1334-ben 70 dénárt, majd 40 dénárt.
Román kori stíluselemeik alapján a templom építésének idejét a XIII. századra teszik. Szentélye, szélességéhez viszonyítva, szokatlanul hosszú, csak a csúcsíves diadalív jelzi a kettő közötti határt. A gótikus kor láthatóan alakított rajta.

A szentély záródása sokszögű. Érdekes a hajó homlokzata: belül félköríves, kívül csúcsíves. Ablakrózsa is van rajta, de díszműveit sugárszerűen alkalmazott téglák pótolják. Az ablakokat átalakították. Déli kapuja megőrizte gótikus keretét, érdekes stílusát. Ívmezőjében a domborműnek csak nyomai maradtak. A hajó oldalához épített tornyán az 1613-as dátum javítása idejét jelzi. Harangja 1515-ben készült Brünnben. A hagyomány szerint Bethlen Gábornak egy katonája hozta magával. (Orbán: i.m. V. 183.)

A templomot eredetileg 8 öl magas várfal vette körül, melyet 1655-ben erődítettek és lőrésekkel látták el. Ennek ellenére az 1661. évi ostromot nem állta ki: lángok pusztították a templomot és a falut is. 1672-ben javították és fedték be újra Fodor Jakab költségén.

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején unitáriusok lesznek, a templommal együtt. 1750-ben a katolikus egyház is feléled, amikor plébániát szerveznek. Ideiglenesen egy kincstári épületben rendeznek be imaházat, majd a XIX. század közepén Jósika Pál elegáns kápolnát építtet. 1824-től Sinfalva filiája lett.
A templom 2 magas lőréses védőfala a bejárati kapuval és a különálló toronnyal ma is megszemlélhető.

A leírás forrása: varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2014-03-23 10:19:10
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.