Megújulásunk támogatója:  

Egervár


A képek forrása: www.varak.hu


Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 9,029'
Hosszúság (lon):
E 24° 0,691'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Vár, várkastély
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 3
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu fölé keleten magasodó Várhegy déli végében.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az itt álló középkori várról okleveles adatot nem ismerünk. Feltehetőleg a 13-14. században lakhatták. Bár a források hallgatnak róla, romjainak elhordásával kapcsolatban annál több ismerettel rendelkezünk Bethlen Miklós önéletírásából, aki 1667-68-ban, bethlenszentmiklósi kastélyának építéséhez vitette el e vár köveit. Mint írja:”Csudálatosan mutatta az isten disznótúrás és egy disznópásztor által a galgovici határon egy régi pogány várnak a fundamentumát meg, melyből áll a köveknek a dereka. Irtóztató régi épületnek kellett lenni, mert annak sem históriából, sem levelekből, sem tradíciókból árnyékát sem vehettük fel; semmi faragott követ és írást sem találtunk; iszonyú temérdek és olyan erős fala volt, sokszor könnyebben elhasadott az erős vízi kő, mintsem a mész felszakadott: sok vasat emésztett meg a hányása, olyan tölgyfák nőttek volt rajta, mint egy negyvenes hordó kereksége. Három forint, nyolc véka búzáért mutatta meg az az ember, először alig hogy oda nem hagyta a tiszttartó, harmadnapig tizenkét emberrel semmit mészpornál és apró schifereknél nem találván egyebet; de mü osztán az atyámmal beszélgetvén, száz embert küldénk reá a fundamentumra. Volt a kerületi hatvannyolc öl, és a formája a helyhez képest ovális, melynek két végén egy-egy torony, melynek aki a bérc felől esett, temérdeksége volt egy és fél öl.”

A vár területét ma erdő borítja, mégis viszonylag jól áttekinthető. Kiterjedése É-D-i irányban 70 m, K-Ny-i irányban 45 m. Az egész terület a vár építőanyagának elhordása és a kincskeresések miatt erősen bolygatott. A várat az É-i oldalon egy mesterséges sánc és árok választja el a hegygerinctől, mely árok a keleti és a déli oldalon is jól látható. A 2. árok nyomait megfigyelhetjük a D-i és Ny-i oldalon, ahol feltehetően régészeti kutatásból eredő három sáncátvágás észlelhető. A vár középső részén falmaradvány nem látható, csak habarcstörmeléket lehet találni. Ugyanitt egy 3-4 m mély kincskereső gödör is van, de ebben sem látni falnak nyomát.

A leírás forrása: Karczag Ákos - Szabó Tibor - www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2013-10-25 13:37:18
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.