Megújulásunk támogatója:  

Evangélikus erődtemplom


A képek forrása: www.varak.hu
Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 7,557'
Hosszúság (lon):
E 24° 2,682'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A település központjában
Egyéb adat:
Rövid leírás:
A Küküllőközi dombvidék Ny-i részében, az ÉK-ről érkező Hosszú-patak mellett fekszik Hosszúaszó (Langenthal, Valea Lungă) település.

1309-ben de Longavalle, 1322-ben Huzyuazou, 1332-ben de Longavelle, 1395-ben Hozyaszo, 1587-ben Hosszuazó néven jelentkezik az okiratokban. 1309-ben plébániatemploma van, papja, Arnold a szász papok és a székeskáptalan perében szerepel. 1332-ben papja, Péter a pápai tizedjegyzék szerint 5 lotó finom ezüstöt fizet.

Középkori temploma ma is áll, elég jó karban levő kőkerítéssel körülvéve. Ez azonban a második templom, mert a település keletkezési ideje egy előző századi templom létét feltételezi. Ez a XIV. század eleji templom torony nélkül épült; csarnoktemplomnak, késő gótikus stílusban, keskeny, egyenes záródású szentéllyel. A régi ablakokból csupán egy maradt meg a szentély keleti falán.

Eredetileg a diadalív és a hajó mennyezete magasabb volt, míg a szentély boltozott. 1622-ben a hajó falát beljebb építik, hogy festett kazettás mennyezettel lássák el. A 118 kazetta 1725-re készül el színes, változatos mintákkal.

Keresztboltozatos szentélyében műemlékes kutatók töredékes falfestményeket tártak fel, amelyek primitív kivitelben szenteket ábrázolnak. Valószínűleg egykor az egész templom falfestményekkel volt díszítve.

A külső falak egészen egyszerűek. 1864-ben a szentélytől délre álló harangtornyát veszélyessége miatt lebontják, és középkori harangját egyszerű haranglábra függesztik. Ennek felirata: „Verbum Domini manet in aeternum Anno 1592”. Nagyharangja későbbi, 1710-ben öntik Segesváron.

A templom köeüli, ovális alakú várfalat régen 6 torony védte, amelyből még kettő áll. 1981-ben egyet újra felépítenek.

Középkori emléke egy aranyozott ezüst kehely, áttört virágos cuppakosárral, melynek virágdíszei már reneszánsz motívumokkal kevertek, valamint a nodusz angyalfeje is.

Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció során lutheránusok lesznek, de úgy látszik nem mind, mert a XVIII. században lutheránus és református egyház van, de a régi templom a lutheránusoké. A XX. század elején lutheránus anyaegyház, míg a református már csak filia. A katolikus egyház a XVIII. században éled újra. 1769-ig medgyesi ferencesek gondozzák a híveket. 1772-ben plébánia létesül és kis templomot építenek.

A leírás forrása. www.varak.hu
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2016-09-10 17:00:00
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.