Megújulásunk támogatója:  

Nepomuki Szent János plébániatemplom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 58,745'
Hosszúság (lon):
E 23° 36,071'
A koordináták csak a településre és nem az objektumra mutatnak!
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A településközponttól félreeső helyen, a falu K-i részén, az úttal párhuzamosan áll.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Az Árpád-kori eredetű falut dobokai várnépek lakták. Középkori templomáról első írott adataink a 14. századból vannak. A reformáció idején ez az épület protestáns kézbe került, ott is hol luteránusba, hol reformátusba, hol unitáriusba. Ma a 13. sz-ban épült épület a reformátusoké. Az ősi templomból kiszoruló felekezetek az újkorban sorra felépítették saját egyházukat, így ma a kis, a környéken egyedüliként magyar többségű (!) faluban négy (!!!) templom is áll: református, római katolikus, unitárius, valamint az eredetileg a görög katolikusok által használt, de 1945 után állami erőszakkal a „román” ortodoxoknak juttatott fatemplom.
A ma álló római katolikus templomot 1767-ben kezdték építeni, barokk stílusban. Egy hajós, félköríves záródású szentélye van. A szentély és a hajó DK-i csatlakozásához kapcsolódik a sekrestye. Ny-i homlokzatán van a négy szintes torony, melyben egy harang lakik. A hajó nyugati oldalán fából készült karzat van, az ÉK-i sarokban ornamentális díszítésű kő szószék áll. Mind a hajó, mind a szentély síkmennyezetes. Az apszis falában egy faragott kő található.

Az épület leírása Istvánfi Gyula – Veöreös András: Erdélyi római katolikus templomok. Veszendő templomaink II., Budapest, 2002. alapján készült.

A leíráshoz annyi fűzhető még, hogy a 1. világháború idején e templom lelkipásztora volt Nyirő József, a híres író, az erdélyi magyarság érzéseinek egyik legkiválóbb megörökítője. A templom szószékét, Kide híres szülöttje, Sipos Dávid kőfaragó mester munkáját, ő hozatta át Kidére Bohocról, az akkoriban lebontott református templomból. A Karzatelő négy kazettája - Umling Lőrinc munkája - szintén onnan származik.
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-02-15 14:13:41
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (5.326 km)
Bánffy-kastély (6.661 km)