Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 1,041'
Hosszúság (lon):
E 23° 41,224'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu főutcáján, a központban lévő útkereszteződésben
Egyéb adat:
Irodalom: B. Murádin Katalin: Faragott kőszószékek Erdélyben, Budapest – Kolozsvár 1994. Entz Géza: Erdély építészete a 11-13- században, Kolozsvár, 1994. Gyõrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II., Bp., 1987.
Rövid leírás:
Völgyi falu utcakereszteződésében, nagy saroktelken utcasorban áll az egyszerű, középkori templom. A telek egyik felében a paplak áll, templom közvetlen környezetében szilva és diófák. A maradék részeken kukorica stb. veteményeskert van. A templomkert egykori temető mivoltára egyetlen sírkő utal.
Az egyszerű, egyterű templom középkori szentélyét lebontották, és a diadalívet befalazták. Ide egy gótikus kőkeretű ablakot helyeztek. A déli ajtót befalazták, de a kőkeret gazdag, vakmérműves felső része ma is látható. A nyugati kapu a jelenlegi bejárat, kőkerete egyszerű, élszedett csúcsív. Az épület sarkain - a délkeleti sarok kivételével - átlós támpillérek vannak. A nyugati bejárat előtt egy egyszerű fa portikusz áll, jó állapotú. A templom hátul kontyolt nyeregtetején fa huszártorony épült, benne a harangokkal.
A templom belső terében a nyugati oldalon fa karzat látható, a legdíszesebb berendezési tárgy pedig a kő szószék. Ez is mélyített mezőben indás virágmotívumot ábrázol. Debreceni László vázlatfüzetében megjegyzi, hogy \\\"faragója Sípos Dávid iskolájából való.\\\" Az egyik mezőben felirat: \\\" Mgs. Groff. N. Ertsei Toldalagi Sigmond Úr és Mgs Vajai Vay Katalin Úr Asszony Öngok Tsinálták Isten Ditsősségére Ao 1802.\\\" A festett, faragot fa koronán ugyancsak felirat ugyanerről: Méltóságos Groff N Ertsei Toldalagi Sigmond Úr Mgos N. Vajai Vay Katalin asszon élete párjával tsináltatták Isten dicsőségére 1802 áprilisban\\\" Belül: Kor 9.24 és jel 2.10
Az épület állaga, mivel használatban lévő templom viszonylag jó, belseje rendben tartott.
A templomnak festetlen deszkamennyezete van.
A református közösség létszáma 80 főre tehető.
A szolgálatot ellátó tiszteletes a részben helyben lakó Trombitás Károly.

A leírás a BME Istvánfi Gyula professzor által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1997. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-11 16:20:49
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (4.675 km)