Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 3,175'
Hosszúság (lon):
E 23° 37,694'
A koordináták csak a településre és nem az objektumra mutatnak!
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 3
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu felső részén, egy kis dombon, erdős környezetben.
Egyéb adat:
Rövid leírás:
Völgyi falu felső részén egy kisebb domb tetején sűrű növényzettel körülvéve áll a templom.
Alaprajzi elrendezésében egyterű, szentélye a nyolcszög felével záródik, nyugati oldalán áll a torony. A belsőben, a nyugati oldalon fa karzat húzódik, mellvédjén példázatokat ábrázoló olajfestés-díszítéssel. A bejárat a déli oldalon és a torony alatt található, a déli falon elhelyezett egyenes záródású ablakok biztosítják a belső tér megvilágítását. Az összes nyílást kívülről olajfestékkel zöldre mázolt timpanon koronázza. A homlokzatokat az ablakok között lizénák tagolják szakaszokra. A hajó kazettás síkmennyezettel fedett, csupán a toronyalj felett található alacsony vállmagasságú dongaboltozat. Az északi falon található a Sipos Dávid által készített faragott kő szószék koronával. A torony alatt új betonnal lezárva befalazott kripta található. A zömök torony első emelete falazott, második emelete -melynek alaprajza a sarkain levágott négyzet- faszerkezettel épült, itt helyezkedik el a két harang. A fedélszerkezet többször átalakított hevenyészett jellegű ácsmunka. A toronysisak meredek, vízvetős nyolcszögű gúla.
Az épület állaga közepesnek mondható, egyetlen törött kötőgerenda található a fedélszékben, mely cserére szorulna. E miatt a hajó és a szentélyt elválasztó vonalon a kazettás famennyezet erősen megroggyant. A torony 1962-ben felújított bádogfedése megfelelő állapotban van, de a hajó cserépfedése több helyen lyukas.

A leírás a BME (Istvánfi Gyula professzor) által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1998. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.

A fenti leíráshoz fűzhető még, hogy az Árpád.kori falu első, Szent Miklóshoz címzett templomáról - a ma is álló, középkori eredetű épület gótikus stílusú magjáról - írott forrásban először a pápai tizedjegyzékekben találkozunk (1332-35). A 16. században protestáns felekezetűvé váló falu ősi templomát először a lutheránusok, majd a 18. századtól a reformátusok használják. Utóbbi közösség 1745-ben renoválja a templomot és új, barokk berendezést is készíttetnek, karzattal, szószékkel.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-16 10:35:59
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (9.082 km)