Megújulásunk támogatója:  

Nagyboldogasszony templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 2,029'
Hosszúság (lon):
E 23° 40,815'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu főutcáján, a központban kialakult teresedés É-i oldalán, szabadon áll.
Egyéb adat:
Irodalom: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században, Kolozsvár 1994.
Rövid leírás:
Völgyi falu központi sík részén, tulajdonképpen orsóban, magas kő körítőfal mögött álló templom. A cinteremben még számos régi sírkő található.
A templom alaprajza oblong alak diadalív mögött patkóívvel záródó szentéllyel, a nyugati oldal közepén álló erőteljes toronnyal. A tér a déli oldalon négyszög alakú kápolnával bővített, ami valószínűleg a huszadik század első felében készülhetett. Hasonlóképpen későbbi átalakítás feltételezhető az északi oldalon is, ahol a sekrestye és egy leválasztott helyiség van. A valószínű vegyes falazatot közelmúltban készített kőporos vakolás takarja. A szentély csehsüveg jellegű torz kupolával, a hajó háromszakaszos fiókos dongaboltozattal van lefedve. A torony alsó része négyzetes alaprajzú, felső része élszedetten válik nyolcszögűvé. A toronysisak hegyes vízcsendesítős forma az említett sokszög alaprajznak megfelelően. A fedélszerkezet középkorias szerkezetű. A torony nyugati oldalán befalazott gótikus mérmű látható, ami méreteit tekintve másodlagos beépítésű lehet. Az északi falon további gótikus ablak található.
A templomenteriőrben, amely rendszeres használatot jelez, a szentélyben barokk oltár görög felirattal, a nyugati oldalon fa karzat található. A templomhajóban nagy méretű festett modern szobrok (Jézus szíve, Mária és Szent Antal) találhatók. Az ugyancsak színes stációk, színes neogótikus modorban készültek.
A templomnak 17 katolikus híve van Bonchidáról szolgáló plébánossal.

A leírás a BME (Istvánfi Gyula professzor) által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1998. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.

A fenti leírás annyiban egészíthető ki, hogy a falu középkori eredetű, innen származik az erdélyi történelemben szerepet játszó Kendi család neve. Ismeretlen időben épült, de román és gótikus stílusú elemeket tartalmazó temploma a hitújítás korában református használatba került. 1725-ben, amikor a falu katolikus híveinek újjászervezték a plébániát, a templomot a birtokos Apor Lázár és felesége, Kapi Teréz a reformátusoktól erőszakkal visszavette és a katolikusoknak adta. Ekkor jelentős felújítás, bővítés zajlott a templomon, ami a mai kép kialakulásához vezetett. Oltára Anton Schaubauer kolozsvári művész munkája a 18. sz végéről.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-19 11:22:11
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (6.386 km)