Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 46° 58,212'
Hosszúság (lon):
E 23° 40,389'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 4
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában, a fő út NY-i oldalán, az út menti parókia fölött, viszonylag távol, a meredek domboldalon.
Egyéb adat:
Irodalom: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században, Kolozsvár 1994.
Rövid leírás:
A falu középső részén, domboldalban áll a templom, mely nehezen járható úton, vagy a domb lábánál levő volt parókia kertjén át közelíthető meg.
A középkori eredetű templom patrocíniuma minden bizonnyal Boldogasszony volt. Az 1700-as évekre romossá vált épületet eredeti helyén, eredeti köveinek felhasználásával újjáépítették.
A templom alaprajzi elrendezése is mutatja annak középkori eredetét: a hajóhoz poligonális szentély csatlakozik. A falakat körben támpillérek támasztják, melyek közül egyik a templom tengelyében, a falra merőlegesen, szokatlan helyzetben áll. Az északkeleti sarkon álló támpillér leomlott, mellette a lábazatba másodlagosan beépítve kígyószerű alakot ábrázoló faragott kő látható.
A belső tér egyszerű. A nyugati oldalon padok között elhelyezett létrán feljutni a padlásra és a faszerkezetű huszártoronyba. A fedélszerkezet középkori. A szentély felett bordák nélküli cikkelyes vitorlaboltozat található. A hajót és a szentélyt diadalív választja el egymástól. Az északi falon található a téglából falazott szószék. A templom kapuja reneszánsz kori kőkeretezésű. A templom berendezéseihez tartozik egy intarziával díszített asztal, egy szekrény, értékes régi könyvekkel (a gyülekezet történetére vonatkozó adatokkal), egy évszámmal ellátott díszes fapersely, valamint öt darab, az eklézsia nemesi családjainak (köztük a Teleki, Bánffy család) címereit ábrázoló kép, melyek a nedves templomtérben szintén pusztulásra vannak ítélve.
A templom állapota erősen veszélyeztetett. A falak sok helyen megrepedtek, a támpillérek is elváltak a falaktól. A néhol hiányos palatető egy darabig még úgy-ahogy megvédi az épületet a teljes pusztulástól, de a megmentés érdekében mindenképpen sürgős beavatkozásra lenne szükség, hiszen az erodálódó lejtőn az épület fokozottan ki van téve csúszásveszélynek is.
A század elején még esperesi székhely volt Doboka száz fölötti gyülekezeti létszámmal, mára már csak hét idős tagja maradt a gyülekezetnek, akik rendszeresen használják az igen rossz állapotú templomot.
A templomot legutóbb 2006-ban újították meg, lecserélve annak teljes tetejét.

A leírás a BME (Istvánfi Gyula professzor) által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1998. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.
Adatlapot készítette:
Csillagtancos
Adatfelvétel ideje:
2012-01-11 16:00:52
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (0.731 km)
Bánffy-kastély (4.228 km)
Teleki-kastély (6.502 km)