Megújulásunk támogatója:  

Református templom

Ország:
Románia
Szélesség (lat):
N 47° 4,493'
Hosszúság (lon):
E 23° 38,895'
Védettség van?
nem tudom
Típus:
Templom
Jelentőség:
Egyetemes jelentőség: 2
Jelentőség a szűkebb környezet/adott ország szempontjából: 3
Magyar történelmi jelentőség: 4
A település mai neve:
A település magyar neve:
A település német neve:
A település latin neve:
Cím:
A falu központjában lévő útkereszteződéstől DK-re, a falu feletti dombon, erdős környezetben, szabadon áll.
Egyéb adat:
Irodalom: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13- században, Kolozsvár, 1994.
Rövid leírás:
Völgyi falu fölé magasodó domb tetején áll a templom, a faluból és a környékből tekintve is szép helyen. A templom középkori eredete azonnal nyilvánvaló a látogató számára. A templom környezete szilvafás cinterem. Temetkezés nyomai azonban nem láthatók.
A templomhajóhoz szabályszerűen csatlakozik az egyeneszáródású gótikus keresztboltozattal fedett szentély. A déli kapu elé a zömök tornyot a templom református használata során építették. A templom középkori faragványokban gazdag, mert a nyugati kapu körte és pálcatagozatokkal gazdagon keretezett csúcsíves forma (befalazva), a déli ajtó, ami a toronyaljból nyílik, hasonlóképpen. A szentély ablakai hasonlóképpen gótikus formát mutatnak és a szentély körteprofilú bordás keresztboltozatának gyámkövei helyükön láthatók. Utóbbiak olyan benyomást keltenek, mintha nem ide készültek volna, s talán nem is gyámkőnek készültek (hanem talán rosszul sikerült szobrok fejrészei). Hasonlóképpen a mérműves ablakok is készen ideszállított esetleges daraboknak tűnnek. A keresztbordák zárókőbe futnak össze, ábrázolása a vastag mészréteg miatt alig kivehető, glóriás Krisztusfej valószínű.
A gótikus faragványok Debreceni vázlatfüzetében is szerepelnek.
Az épület állaga viszonylag jó, de statikai problémák már a múlt századokban is felléptek. Ennek tulajdonítható a szentély négyszögének vonóvasakkal történő összefogása. Egy a diadalív előtt a hajó terében, másik három pedig a szentély belső oldalain. A templom keleti, déli és nyugati oldala meszelt, szürke lábazatfestéssel, az északi oldal viszont elhanyagolt, itt a vakolat is mállik.
A belsőben a kő szószék a diadalív északi pilléréhez van illesztve. A kő mellvéd-elemeken csupán enyhe textúrát adó rácsmotívum van mélyen befaragva. A templomnak fa padlózata van.
A mennyezet festetlen kazettás mennyezet.
A templom még használatban van, szépen rendben tartva. A lelki szolgálatot az esztényi Trimbitás Károly látja el. A református közösség létszáma 25 lélek.

A leírás a BME Istvánfi Gyula professzor által vezetett „Pusztuló építészeti emlékek felmérése és dokumentálása a Kárpát-medencében” felmérő program 1997. évi jegyzőkönyve alapján készült. Itt is köszönetet mondunk Veöreös Andrásnak, szíves segítségéért.
Adatlapot készítette:
szépmíves
Adatfelvétel ideje:
2012-01-11 16:34:53
 
 

Összetett keresés

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Doboka vára (11.054 km)